Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Vedr. magtmisbrug og truende adfærd

Jeg har over en længere periode både hørt og observeret tilfælde af magtmisbrug, begået af vores forenings bestyrelsesformand. Eksempel kan det nævnes at foreningens bestyrelsesformand har pålagt foreningen udgifter, som specifikt blev nedstemt til en generalforsamling i år 2007. På foreningens regnskab er udgiften alligevel blevet posteret. Desuden har bestyrelsesformanden foretaget udskiftning af ikke mindre end 34 ventiler – der virkede upåklageligt – uden at henvende sig til hverken andelshavere eller bestyrelse, men på egen vis tog kontakt til VVS-mænd. Det er værd at bemærke at alle radiatorer i andelsforeningen har én ventil, hvorfor der er tale om udbytninger hos flere andelshavere. Der er flere eksempler, som på opfordring kan indsendes og belyse sagen nærmere. Mine spørgsmål er som følger: Hvis en bestyrelsesformand ikke er bemyndiget til at foretage visse handlinger og på eget initiativ går mod foreningens ønske, vedtægter og afstemninger, hvilke konsekvenser kan det i sidste ende have – uden at benytte sig af mistillidsvotum til generalforsamlinger – for såvel bestyrelsesformanden og andelshavere? Kan der foretages retlige skridt imod sådanne handlinger? Derudover har bestyrelsesformanden i kraft af sin stilling ageret truende overfor flere andelshavere. Det vides med sikkerhed at denne i hver fald én gang har truet en andelshaver med et værktøj, formodentligt en skruetrækker. Til dette findes også flere eksempler på adfærd, der på flere måder har skræmt flere andelshavere fra vid og sans. Er det muligt at foretage retlige skridt i denne forbindelse? Igen uden muligheden for mistillidsvotum, som naturligvis ved afstemning vil ende fadæcen- hvis afstemning ender med det “rigtige” resultat.

Vores svar fra

Det er dog en hyggelig forening du er medlem af, og med en formand der udviser handlekraft. Desværre for ham på en måde der er i modstrid med foreningens beslutninger, og derfor udgifter han, som udgangspunkt, selv bør hæfte for. Men kun i tilfælde af, at udgifter en åbenbart unødvendig. I tilfælde af hastende problemer, dvs noget går i stykker og omgående skal repareres, så vil bestyrelsesformanden normalt have prokura til at bestille hastende arbejde udført. Men når det, som i dette tilfælde, er stemt ned, så er det klart i modstrid med vedtægterne, og så skal det afvises.

Beslutter en generalforsamling at godkende regnskabet med det nævnte beløb, og man har diskuteret problemet, og alligevel vedtaget regnskabet, så er det en efterfølgende godkendelse, som generalforsamlingen har foretaget, og derfor bliver formanden frigjort for sin fejl.

Det er alene et civilretligt søgsmål der efterfølgende kan afklare spørgsmålet om magtmisbrug.

Hvad angår de direkte trusler, så er der kun ét sted man kan henvende dig: Den nærliggende politistation, hvor man kan anmelde denne trussel om brug af vold, som du beskriver i dit spørgsmål. Det vil dog kræve at der er vidner der har overhørt eller set hændelsen, såfremt politiet skal behandle sagen. Ellers står man svagt.

Det vil da soleklart være bedst at udskifte formanden, ved først givne lejlighed, med mindre han har så mange venner i foreningen, at han kan blive siddende. Og så kan jeg kun anbefale dig at flytte.

Venlig hilsen

Henning Julin, advokat
Dir: 96 31 33 25 Mobil: 40 20 24 49
E – mail:  hju@aalborg.advodan.dk  |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.