Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Vedligeholdelse – hvad siger loven?

Isolering i taget og vægge er det § 9.1 (indvendig) eller § 9.4 (udvendig) vedligeholdelse, jf. vedtægter nedenfor ?? mvh/Torben § 9. Vedligeholdelse (9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoveddør samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelses-pligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. (9.2.) I det omfang der til boligen er knyttet balkon eller brugsret til have, er andelshaveren endvidere forpligtet til at vedligeholde balkonen/haven. (9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. (9.4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, fælles anlæg samt fælles udenomsareal. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. (9.5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 21.

Vores svar fra

Hvis der er mangler ved Isoleringen af taget og af vægge hører dette sædvanligvis under den udvendige vedligeholdelse, jf. § 9, stk. 4.
Du skal dog være opmærksom på, at vedligeholdelsespligten ikke nødvendigvis indebærer en forpligtelse til at gennemføre en isolering, hvis ejendommen ikke på nuværende tidspunkt er isoleret. Isoleringen må i den forbindelse betragtes som en forbedring/forandring, der ikke er omfattet af foreningens vedligeholdelsespligt.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144
JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.