Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Vedligeholdelse af yderdøre

 Jeg har et spørgsmål vedrørende andelsboligforeningens ansvar vedrørende vedligeholdelse af yderdøre. I følge vores vedtægter er det foreningens ansvar at vedligeholde lejlighedernes yderdøre. Vi har nu en sag, hvor en andelshaver har en køkkendør der ikke lukker til forneden, dvs den er så skæv at den slet ikke går ind i dørkarmen forneden. Den kan sagtens lukke, men altså på ingen måde lukke tæt. Dette er sket gradvist, og tidligere andelshavere har flyttet dørtrinnet kompensatorisk således at det sidder meget skævt, men at døren ser ok ud fra ydersiden, det er indersiden der er problemet. En snedker har vurderet at døren er så slemt skadet, at det bedste og billigste resultat vil være en ny dør. Mit spørgsmål er, hvor langt går foreningens vedligeholdelses pligt? Der er andre døre i foreningen der ser ud på samme måde, og det vil være en stor udskrivning for foreningen at skulle udskifte alle disse døre. Men kan vi nægte det, når de er synligt meget skæve, og en billigere reparation skønnes umulig?

Vores svar fra

Du skriver, at foreningen i følge vedtægten har vedligeholdelsespligten, men du skriver ikke noget om, hvem der har udskiftningspligten, idet disse to ting ikke altid følges ad.

Forudsat at foreningen også har udskiftningspligten må det bero på en konkret vurdering, hvornår det er nødvendigt med en udskiftning. I den vurdering må også indgå ejendommens alder og type, idet utætte døre og vinduer i gamle bygninger ikke er usædvanligt eller en mangel som sådan.

Noget tyder dog på, at den dør du beskriver formentlig snart bør udskiftes af foreningen, jf. ovenfor. Hvis døren ligefrem er mangelfuld – også bygningens alder m.v. taget i betragtning – har foreningen pligt til at udskifte døren.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.