Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Varsling af husleje – regnskab – oprunding af diverse beløb?

Til andelsportalen. Jeg har brug for hjælp på 3 spørgsmål, som jeg er uenig med bestyrelsen i vores forening om. Jeg er valgt som suppleant 17. marts 2009, på den ordinære generalforsamling. 1. spørgsmål. Jeg mener vi som en privat andelsforening, fra 2007, er underlagt lejeloven, med hensyn til varsling af huslejestigning, varslet lovligt 3 måneder i forvejen? I ABF`s standardvedtægter fra 17. maj 2006, § 7, afsnit om Boligaftale, står nævnt i punkt (7.1) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med enhver andelshaver, oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanligvis lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. I ABF`s standardvedtægter § 8, under Boligafgift (8.3) står: Ved for sen betaling af boligafgift, kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. D v s at to steder står lejekontrakt/lejeloven nævnt, derfor mener jeg vi også er underlagt lejeloven ved huslejestigning, så den for at være lovlig, skal varsles med 3 måneders varsel, ved udgangen af en måned. Ikke som nu med 14 dages varsel. Det eneste sted i vedtægter om tæt/lav bebyggelse fra 2006, i privat andelsbolig, jeg har kunne finde noget der ligner mit spørgsmål, er som sagt i det to paragraffer. Er jeg helt forkert på den? Andelsloven er helt sin egen, og ikke helt nem at forstå nogle steder. Jeg vil gerne protestere, men ikke hvis jeg ikke har ret i min protest. Den korte varsling af huslejestigningen blev vedtaget ved flertal på generalforsamlingen 17. marts 2009. Kan jeg så gøre noget nu? 2. spørgsmål: Blev på generalforsamlingen 17. marts 09, pålagt at skulle betale for en ny skralde ordning, der endnu ikke er trådt i kraft, og på nuværende tidspunkt forsinket 3 måneder. Jeg har fået kopi af ejendomsskatten, og kan se, der er betalt for renovation for første halvår af 2009, frem til 30. juni. Vi vil bede om at få de ekstra beløb tilbage fra bestyrelsen, på i forvejen opkrævet beløb, idet det her “dobbeltagtige bogholderi” ikke er ok, selv om det er vedtaget på generalforsamlingen. 3. spørgsmål: Ved aflæggelse af foreningens årsregnskab, skal der være kopi af samtlige bilag vedlagt regnskab, eller skal billagene ikke ligge til gennemsyn, når regnskabet gennemgås/vedtages på generalforsamlingen? Formanden siger nej til dette spørgsmål, dersom revisor har godkendt foreningens regnskab? Kan jeg protestere her – det agter jeg at gøre, men er det korrekt? Jeg har brug for at se, bilag og beløb stemmer overens. Kan jeg få svar på et sidste spørgsmål, der også vedrører afrunding af beløb. 4. spørgsmål: Afrunding af beløb i regnskaber. I min andelsforenings årsregnskab, er der rundet op, flere steder i regnskabet. Et sted er beløbet rundet op med 2,00 kr? Skal regnskabet ikke lyde på det beløb en faktura lyder på, eller må der rundes op efter forgodtbefindende? Revisor har godkendt de forskellige oprundinger. Jeg synes det er en forkert foreningsprocedure, der praktiseres her. Især når jeg læser svaret vedr. betaling ved afskaffelse af 25 øren, jeg faldt over i min søgen på mine mange spørgsmål. Det svar der gives i det spørgsmål, besvares med et nej, og en forståelig begrundelse. Kan det nej og den begrundelse bruges her, ved betaling af vores husleje, med diverse oprundinger på forskellige poster? De fleste betaler regninger, husleje osv, via PBS eller lign. og ikke ved kontant betaling. Jeg håber inderligt på hjælp, for det har jeg brug for. På forhånd tak for svaret:-))

Vores svar fra

Ad 1 :  Du har ikke ret. Boligafgiften fastsættes ikke efter lejelovens regler.

Ad 2 : Jeg mener ikke beslutningen er ugyldig

Ad 3 : Bilagene gennemgås ikke i.f.m. årsregnskabet. Du har som bestyrelsesmedlem krav på at se bilagene – spørg om dette.

Ad 4 : Man runder ikke oo og ned i selve regnskabet – det gør man kun i budgettet.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat (H)

Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.