Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Varmtvandsbeholder

Med henvisning til vedtægter, hvor “al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra fælles forsyningsledninger, påhviler andelshaveren”, påstår bestyrelsen, at den enkelte andelshaver selv skal bekoste evt. nødvendig udskiftn. af varmvandsbeholder. Mit spørgsmål er, om bestyrelsen har ret i det og kan i den forbindelse oplyse, at der ikke er oprettet boligaftaler mellem foreningen og de enkelte andelshavere, således som vedtægterne foreskriver! I §8 står der, at “indtil en sådan foreligger, anvendes sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger”!

Vores svar fra

Varmtvandsbeholder er vel monteret i hver lejlighed og derfor kan jeg ikke se hvorfor den enkelte andelshaver ikke selv skulle stå for udskiftningen af denne. Det er jo ikke en fælles forsyningsledning.

Manglende lejekontrakter/boligaftaler mener jeg ikke ændrer herpå.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.