Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vandværket og deres handling af driftsbidraget

 Vi er en andelsboligforening med 12 boliger men kun én måler for hele ejendommen. For at kunne levere et korrekt vandregnskab til de enkelte andelshavere, fik vi i 2008 indbygget vandmåler i hver enkel bolig for egen regning. Højby vandværk opkræver dog 12 gange fast afgift. Det mener jeg ikke er lovligt. Odsherred Forsyning, som også startede med at opkræve 12 gange fast afgift, har i mellemtiden indset at det var en fejl og har erstattede det for meget opkrævede. Hvis vandværket foretog individuelle afregninger/opgørelser med hver enkelt bolig, så kunne det måske redegøre for at opkræve 12 faste afgifter, men det gør de ikke. Vandværket leverer en opgørelse for hele ejendommen og derfor mener jeg at det ikke er i orden at opkræve de 12 faste afgifter. Vandværket referer til deres takstblad som lyder under punktet Driftsbidrag citat start ”Fast årlig afgift pr ejendom/boenhed” citat slut og ser dermed deres håndtering af sagen berettiget. Hvis man tager kommunens ”Regulativ for vandværkerne i Odsherred Kommune”, så lyder det under § 1 Definitioner og grundlæggende bestemmelser” som efterfølgende: 1.1 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. 1.2 Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboerne af en tjenestebolig. 1.3 Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom. 1.4 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. 1.5 Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. 1.6 Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed. m.v. Vi, som bestyrelse, har flere gange indlagt protest vedr. ovenstående – uden succes. Hvordan vurderer De situationen og chancen for at vi kan afvikle denne sag i vores favør? Hvis de skulle konstatere at vi har ”ret” så stiller spørgsmålet sig, hvad vores næste skridt skal være?  

Vores svar fra

Indledningsvist skal jeg sige, at jeg ikke kender til reglerne for hvad vandværker er berettiget til at opkræve i det område, hvor din andelsboligforening ligger. Imidlertid ser det ud til, at du selv har sat dig grundigt ind i emnet.

Uanset om det måtte vise sig, at du har ret i din antagelse eller ej, så vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat, som kan køre sagen på din andelsboligforenings vegne. Samtidigt kan du hos jeres forsikringsselskab undersøge om jeres ejendomsforsikring dækker retshjælp i sådanne tilfælde.

Med venlig hilsen
Colliers Ejendomsadministration A/S
Carsten Volden

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.