Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vandskade i andelsbolig

Her for nylig er der opstået en vandskade i min brusekabine, hvilket har medført at der er løbet rimeligt meget vand ned igennem loftet hos min underbo. Det er lykkedes mig at lokalisere utætheden til nogle samlinger i min præfabrikerede brusekabine sat i under en byfornyelse i 1996. Mit spørgsmål går på om jeg kan forvente at få hjælp fra forsikringen. I første omgang tog jeg fat i Andelsforeningens Bygningsforsikring hos Tryk, men de mente dog ikke at kunne dække det. Derefter snakkede jeg med min egen indboforsikring, men de vil heller ikke dække det, da de siger at jeg ikke kan gøres ansvarlig, da jeg ikke har handlet forkert (såsom hvis jeg havde glemt at rense et afløb e.l.). Men det er vel alligevel mig som hænger på at udbedre skaden hos min underbo, så jeg har svært ved at forstå hvorfor min Ansvarsforsikring ikke dækker? Håber I kan hjælpe mig med at gennemskue hvilken af de nævnte forsikringer der burde dække, hvis der altså er en af dem der kan bruges. Lige et sidste spørgsmål: Hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå svamp eller lignende i.f.m. denne vandskade, vil jeg så kunne gøres ansvarlig for dette også?  

Vores svar fra

Det er oplyst, at der her er tale om skade på et loft.

Jf. praksis mellem forsikringsselskaberne, er det bygningsforsikringen, der i første omgang skal tage stilling til, om skaden kan dækkes over denne forsikring.

Er skaden ikke omfattet af bygningsforsikringen, kan man efterfølgende gå ind og vurdere, om skaden kunne være omfattet af evt. ansvarsforsikring.

Vedr. bygningsforsikringen:

Udfra beskrivelsen kan vi ikke entydigt konkludere, hvorfor og hvordan skaden helt præcist er opstået. Vi kan derfor ikke give dig et entydigt svar på, om bygningsforsikringen vil dække en sådan skade. 

Såfremt der er tale om en utæthed i selve samlingen af brusekabinen (og altså ikke utæthed på rørføring), vil bygningsforsikringen normalt ikke dække en sådan skade.

Årsagen er at bygningsforsikringen normalt ikke dækker skader, som kan henføres til konstruktionsfejl, mangelfuld vedligeholdelse og lignende.
En regulær samling af en brusekabine skal være tæt, og er den ikke det, er det nærliggende at konkludere, at der i så fald enten er tale om konstruktionsfejl eller evt. mangelfuld vedligeholdelse af brusekabinen..
                     
Er der tale om utæthed på en egentligt skjult rørføring, så er der en større chance for, at bygningsforsikringen vil dække selve vandskaden.
Du skal dog i den forbindelse forvente, at bygningsforsikringen vil lægge vægt på, hvordan vandet er trængt ned til underboen.

Såfremt vandet er trængt ned til underboen via utætheder i badeværelsesgulv, skal du forvente, at bygningsforsikringen vil afvise skaden. Dette med den begrundelse, at et badeværelsesgulv må forventes at være vandtæt, og er det ikke det, så vil bygningsforsikringen normalt vurdere, at skaden karakteriseres som værende opstået pga. en mangelfuld vedligeholdelse af badeværelsesgulvet.

Evt. skade på en sådan skjult rørføring kan muligvis være omfattet af eventuel tegnede rørskadeforsikring på bygningsforsikringen.
Såfremt der her er tale om utæthed på skjult rørføring, skal vi anbefale, at du igen kontakter Tryg herom.

Det korte svar på dit første spørgsmål er derfor at vi – på baggrund af de foreliggende oplysninger – ikke mener, at bygningsforsikringen kan hjælpe dig med denne skade.

Vedr. ansvarsforsikringen (familieforsikringen):

Familieforsikringen dækker som udgangspunkt kun skader, som opstår fordi man har gjort noget forkert, eller undladt at gøre noget.
Der er godt nok også andre krav til, hvornår forsikringen kan dække en ansvarsskade, men ovenstående er udgangspunktet.

Det er vores opfattelse, at du har fået korrekt svar fra din familieforsikring.

Du anfører, at det er dig, der hænger på udbedringen af skaden på din underbo’s loft.

Vi har ikke modtaget informationer der viser, at dette er korrekt.
Din familieforsikring har jo vurderet, at du ikke er erstatningsansvarlig for skaden.

Vi har forståelse for, at du i en situation som denne kan føle dig moralsk ansvarlig for vandskaden på loftet, men det er ikke det samme som, at du også er juridisk ansvarlig for skaden.

Vi skal umiddelbart anbefale, at du nærlæser vedtægterne for boligforeningen. Det kan være, at disse indeholder oplysninger, der afklarer, hvem der skal betale for hvad i en situation som denne.
Såfremt dette ikke afklarer situationen, kan du evt. prøve at kontakte bestyrelsen for boligforeningen og høre, om dette er en skade, som kan udbedres for boligforeningens regning. (vedligeholdelse konto) 

Evt. svampeskader:

Du spørger sluttelig til, om du kan blive gjort ansvarlig for evt. svampeskader.

Jf. ovenstående, skal du gøre noget forkert, for at kunne blive gjort erstatningsansvarlig.

Hvis du gør hvad du kan for at udbedre skaden på brusekabinen, dette umiddelbart efter at du får kendskab til skaden, og i øvrigt efterfølgende gør hvad du kan for at begrænse vandskader hos underboen (og evt. at have spurgt dit forsikringsselskab til råds) er du på rette vej.

En konkret vurdering om, at du kan blive gjort ansvarlig for evt. svampeskader vil dog blive truffet af din familieforsikring på baggrund af en konkret vurdering af alle relevante forhold/oplysninger om skaden.

Din henvendelse indeholder ikke oplysninger om alle relevante forhold om skaden, hvorfor vi på dette grundlag ikke kan tage stilling til, om du kan risikere at blive gjort ansvarlig for evt. svampeskade.

Vi skal anbefale, at du kontakter din familieforsikring herom.
Du kan evt. give dem de informationer, som de har brug for, og så spørge dem, hvad du skal gøre for at undgå at blive gjort ansvarlig for evt. svampeskade.

Med venlig hilsen

Henrik Uhrskov
Salgschef
Erhverv

 Alka Forsikring
Engelholm Alle 1
2630 Taastrup
 Direkte tlf. 43 58 53 78
Mobil tlf. 40 44 40 87
 

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.