Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Valuarvurdering med bagudvirkende kraft

Hej med jer

I vores bestyrelse er vi usikre på, hvordan loven er, hvis et forslag om valuarvurdering besluttes på vores kommende generalforsamling, så det vil være en stor hjælp at få svar på følgende spørgsmål.

1) Betyder det, at valuarvurdering først får virkning fra næste års ordinære generalforsamling?

2) Er det muligt, at gøre valuarvurdering bagudrettet?

3) Er der nogen juridisk grund til, at forslaget skal stilles af bestyrelsen?

4) Kan forslaget stilles, før regnskabet godkendes? Hvis ja, er det så alle forslag fra bestyrelse og fra beboere, der skal behandles, eller kan vi nøjes med at behandle forslaget om valuarvurdering?

Venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen

Ulla Stockmann
bestyrelsesmedlem i A/B Aktiv

— Ulla

Vores svar fra

Ad 1)
Medlemmer i Andelsboligforeningen har mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling (jf. vedtægterne), hvor det kan besluttes at en evt. valuarvurdering skal anvendes ved fastsættelse af andelskronen.

Ad 2)
I valuarvurderingen er angivet en vurderingsdato. Vurderingsdatoen bestemmes af andelsboligforeningen og aftales med vurderingsmanden (vurderingsmanden kan dog ikke angive en vurderingsdato frem i tiden). De fleste andelsboligforeninger har kalenderåret som regnskabsår og får sædvanligvis vurderet ejendommen fx pr. 31. december. Her vil vurderingsmanden – efter 31. december – udarbejde vurderingsrapporten med 31. december som vurderingsdato. Denne vurderingsrapport kan anvendes de efterfølgende 18 måneder. Men det er ikke muligt, at anvende vurderingsrapporten før 31. december.

Ad 3)
Der er normalt intet til hinder for, at en andelshaver kan stille forslag om anvendelse af valuarvurdering ved fastsættelse af andelskronen.

Ad 4)
Forslaget skal stilles før regnskabet godkendes, hvis valuarvurderingen skal benyttes i regnskabet. Ellers er det muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er forslag om brug af valuarvurdering.

Peter Ryaa
Om forfatteren Peter Ryaa er ejendomsmægler/DiplomValuar og indehaver af erhvervsmæglervirksomheden VALUAREN. Peter Ryaa har været i ejendomsbranchen siden år 2000 og beskæftiget sig med salg og vurdering af investeringsejendomme samt vurdering af andelsboligforeninger, herunder vurdering af individuelle forbedringer ved salg af andele. VALUAREN har et samarbejde med ca. 150 andelsboligforeninger.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.