Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Værdiansættelsespricip

 Vi er en forholdsvis nystartet andelsforening. Nu skal vi på generalforsamlingen vedtage værdiansættelsesprincip for andelene. Der findes tre muligheder, men hvilken er bedst? Måske kan I forklarer os hvad fordelene og ulemperne er, ved de forskellige udregningsmetoder? Eller er der et sted hvor vi kan læse om det?

Vores svar fra

Jeg skal indledningsvis beklage den lange svartid.

Der findes som du selv angiver 3 metoder at opgøre andelsværdien efter jf. Andelsboliglovens § 5.

Den første metode er at basere værdien på de udgifter der har været ifm. opførelse af boligerne,
den næste er efter en fagkyndig vurdering, hvor man løbende betaler en ejendomsmægler/valuar til at prissætte ejendommen som en udlejningsejendom og den sidste metode er at anvende den offentlige ejendomsvurdering som offentliggøres hvert andet år af SKAT.

Fordele og ulemper er svært at sætte ind i et skema. Det må bero på en konkret vurdering i den enkelte andelsboligforening, hvilken metode der skal anbefales. Jeg må henvise dig, og foreningen til at kontakte en professionel ejendomsadministrator, eller en advokat for en konkret vurdering af jeres forenings behov.

Sat på spidsen vil det typisk være sådan, at en ældre andelsboligforenings etableringsudgifter er forholdsmæssige lave set i lyset af dagens priser, hvorfor den første metode sjældent  vil blive anvendt. Den omvendte situation kan godt være gældende for nyopførte foreninger.

Den anden metode, valuarvurderingen, er forholdsmæssig udgiftstung for mange mindre andelsboligforeninger, idet den typisk koster 10.-15.000 kr. pr. gang og er en tilbagevendende begivenhed som løbende skal opdateres.

Den sidste metode, den offentlige ejendomsvurdering, har i mange år været en del lavere end markedsprisen, men vil i dag mange gange godt kunne anvendes af de fleste foreninger grundet de seneste års opdateringer skal medført en væsentlig forøgelse af ejendommenes værdi. Fordelen er endvidere, at denne metode ikke koster noget at lægge til grund.

Ovenstående er en forsimplet opgørelse som ikke tager højde for foreningens økonomiske forhold som også spiller ind i andelsboligernes værdifastsættelse.
Med venlig hilsen
ADVODAN HOLBÆK
Rasmus Nilsson
Advokatfuldmægtig
ADVODAN | Havnepladsen 4-6 | 4300 Holbæk
Tlf: 59 43 44 45 | Fax: 59 43 01 12
Email: rnil@advodan.dk -| www.advodan.dk/holbaek ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.