Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Værdiansættelse

Spørgsmål: Opgørelse af foreningens formue – Hvad påvirker det og kan man lave det om på en ny generalforsamling?? Der står i vedtægterne, at man på den ordinære generalforsamling skal stille forslag til værdiansættelse og godkendelse af denne. Jeg går ud fra, at det har betydning for den pris, man kan sætte din bolig til salg for. Men hvad er den almindelige/bedste måde at opgøre det på? Der er 4 muligheder i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber: a) Anskaffelsesprisen, b) den kontante handelsværdi som udlejningsejendom, c) den senest ansatte ejendomsværdi eller d) vurderingsrådets 17. alm. vurdering pr. 1. april 1981. Vi vil selvfølgelig gerne kunne sælge vores lejligheder til højest mulig pris, men hvad bliver påvirket af vores valg. Betaler med f.eks. ejendomsskat af den fastsatte værdi og hvor meget betyder det i givet fald?? Hvis vi tager en beslutning i år, er det så sådan altid fremover, eller kan vi lave om på det på en kommende generalforsamling??

Vores svar fra

Andelskronen kan jvf. lov om andelsboliger og andre bofællesskaber helt korrekt fastsættes udfra en af de fire beregningsmetoder, du skal her være opmærksom på om man i vedtægterne har valgt en af metoderne som standard. Ellers er det generalforsamlingens valg det vil sige beregningen af andelskronen og hvilke valgmuligheder man har skal fremgå af regnskabet. Foreningen er ikke bundet af om man vælger den ene eller anden metode man kan altså sagtens skift metode.
 
De ting der bør have indflydelse på valg af metode er ene og alene hvorvidt man ønsker at betale for en valuar vurdering eller ej – her skal man huske at bruger man valuarvurderingen skal denne fornyes hvert år hvorfor foreningen vil have en udgift til dette i driften. Det er altså forbundet med omkostninger at anvende en valuarvurdering hvorimod dette ikke er tilfældet ved brug af den offentlige vurdering.
 
Endelig kan jeg oplyse at ejendomsskatten ikke bliver påvirket af hvilken vurdering der anvendes til fastsættelse af andelskronen.
 
Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngbywww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.