Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Værdiansættelse af ejendommen

Andelsboligforeningens ejendom er værdiansat til anskaffelsessum. Hvis ejendommen fastsættes til handelsværdi (markedsværdi) ca. dobbelt så meget. Hvilke økonomiske fordele og ulemper vil en sådan opskrivning af ejendommens værdi medføre på henholdsvis kort og langt sigt.
Foreningsnavn: Granvænget
Navn: Ib Elligsøe

Vores svar fra

Kære Ib Elligsøe
Det er et stort spørgsmål du der stiller. For at kunne give dig nogle af svarene er det vigtigt at præciere hvorvidt du ønsker fordele og ulemper beskrevet fra andelshavers side eller foreningens side.

Hvis jeg tager udgangspunkt i at det er fordele og ulemper for andelshaveren så kan man gøre fælgende gældne:

1. handelsværdien giver i hovereglen en højere andelskrone end anskaffelsesprisen
2. en højere andels pris giver en større mulighed for belåning til eget forbrug
3. en høj andelsværdi giver en højere salgspris – større fortjenste
4. er værdien sat for højt i forhold til marked kan det give en længere omsætningshastighed alternativt må prisen sættes ned, sker dette kan man komme i en situartion hvor man har belånt andelen og ikke kan sælge til prisen og dermed står med et lån der kun delvist kan indfries.
5. ved død vil andelen i skifteretten blive opgjort til andelsværdi også selvom man ikke kan sælge til prisen hvilket kan give betaling af arveafgift af et beløb man aldrig får.
6. har man kreditore vil disse være mere interesseret i at foretage udlæg jo højere værdien er.
7. sættes andelsværdien til det maksimale vil man ved vedligeholdelse af ejendommen kunne risikere at ens værdi falder.

Håber dette kan hjælpe lidt på vej ellers er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.