Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Værdiansættelse af andel

Min kæreste og jeg bor i en andelsbolig fra 1933 i København. Andelen købte vi i december 2008 til omkring 400.000 kr. (den var nedsat med omkring 120.000 kr.). I dag er andelen ifølge foreningens regnskab vurderet til kun 287.000, hvilket altså vil sige, at vi ikke kan sælge den for mere end det (der er ikke foretaget forbedringer eller lign.) Vi har nu svært ved at forstå, at lejligheden skulle være faldet så meget i værdi (selv med en boligkrise), og at den pris, som vi kan få for den kun afhænger én valuars subjektive vurdering. Især når sådan en vurdering synes meget konservativ og til foreningens fordel, men altså ikke til vores som sælgere. Er det muligt at forlange/anmode om en ny vurdering? (dette fremgår ikke af foreningens vedtægter). Ved nærmere undersøgelse undrer vi os også over, at foreningerne klods op af vores i de samme bygninger (og som i øvrigt ikke har altan) vurderes markant højere. Der kan sikkert være et væld af faktorer, som spiller ind, men hvad kan tænkes at udgøre en forskel på omkring 6.000.000 kr. mellem to foreninger af ca. samme størrelse og i præcis samme bygninger? Er der et sted vi evt. kunne få hjælp/rådgivning, og er dette overhovedet nødvendigt (altså er der en realistisk chance for at opnå noget ved at gå videre med det)?

Vores svar fra

Ved valuarvurderinger skal valuaren fastsætte værdien af ejendommen ved salg som udlejningsejendom. Det valuaren skal foretage er således en konkret beregning/vurdering af hvilken pris ejendommen aktuelt ville kunne sælges til på nuværende tidspunkt.

I denne vurdering indgår primært en vurdering af det mulige afkast ved anvendelse som udlejningsejendom. Hvis ejendommene i øvrigt er ens i såvel placering, lejelighedernes antal og størrelse og vedligeholdelsestanden kan jeg godt forstå, at du undres over at valuarernes respektive vurderinger varierer med 6.000.000 kr.

Bestyrelsen er ikke forpligtet til at indhente flere valuarvurderinger, men skal indhente en valuarvurdering, som ikke må blive mere end 18 måneder gammel i det år den skal benyttes som grundlag for beregning af andelsværdierne.

Der er imidlertid ikke noget til hinder for, at der stilles forslag til generalforsamlingen om, at bestyrelsen pålægges at anvende en anden valuar fremover eller skal indhente flere rapporter. Man skal dog huske, at valuarvurderingerne koster penge, og at den første rapport som regel er dyrere end de efterfølgende opfølgende vurderinger, hvorfor valuarskift giver foreningen almindeligvis giver foreningen en forøget udgift i hvert tilfælde det første år.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.