Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Uspecifikt referat fra generalforsamlingen.

Kan man udsende/godkende et referat hvor der stå formanden orientere bla. om 5 års eftersyn. uden at fortælle hvad punktet indeholder ( så de andelshavere som ikke deltog i generalforsamlingen ikke bliver oplyst om hvad der er sket i forbindelse med 5 års eftersyn m. m.) Og kan man godkende et referat hvor der ved valget skrivers alle er enstemmig valgt uden at der i referatet oplyse hvor mange andelshavere der er representeret på generalforsamlingen.

Vores svar fra

Detaljeringsgraden i generalforsamlingsreferater afhænger i væsentlig grad af den praksis der almindeligvis er fulgt i den pågældende forening, det bør dog fremgå at referatets indledning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Da der angiveligt ikke har været behandlet vedtægtsændringer, vil vedtægterne almindeligvis ikke stille krav om at et bestemt antal andelshavere skal være mødt (kaldet quorum-krav) hvorfor det ikke er fornødent at angive hvor mange der var mødt.

Femårsgennemgang efter en entreprise er efter min vurdering et forhold at så væsentlig betydning at generalforsamlingsreferatet bør indeholde en i hvert tilfælde summarisk konklusion vedrørende parternes eventuelle krav.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.