Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Ulovligt badeværelse – hvem skal erstatte?

Spørgsmål: For ca. et halvt år siden købte i min hustru og jeg en andelsbolig, hvor vi betalte 8.500 kr. for næsten 20 år gamle forbedringer i badeværelset. Dette skete på baggrund af en vurderingsrapport, som foreningens vurderingsmand havde udfærdiget.

Da badeværelset var meget nedslidt og ubrugeligt besluttede vi meget hurtigt at få lavet et nyt badeværelse, og i den forbindelse gik det op for os at de oprindelige forbedringer ikke var anmeldt hos kommunen. Ret hurtigt gik det da også op for vvs-manden som skulle lave det nye badeværelse, at der var en del ulovlige forhold der skulle udbedres inden det nye badeværelse kunne etableres.

Der har ikke været nogen hjælp at hente fra foreningens bestyrelse, og hverken vurderingsmand eller administrator har været til at hugge eller stikke i. For at sikre bevisbyrden, kontaktede vi derfor på eget initiativ Københavns Kommunes bygningsinspektorat, som besigtigede badeværelset. De gav os ret i at der var flere ulovlige forhold i det eksisterende badeværelse – ting som også på opførelsestidspunktet var ulovlige. Derudover var arbejdet i modstrid med reglerne ikke anmeldt til kommunen. Dette har vi på papir.

Efter 2 (ekstra) måneder uden bad og toilet er vores badeværelse nu ved at være færdigt, og vi har måttet afholde 42.500 kr. for at lovliggøre forholdene i forbindelse med arbejdet.

Vi har prøvet at få at vide af vores administrator hvordan vi kommer videre nu, men han siger han ikke kan hjælpe fordi han er inhabil.

Vores spørgsmål går derfor på hvordan vi kommer videre herfra, og hvem vi skal rette et erstatningskrav til.

1. Er det overfor foreningen, der har prissat og solgt en lejlighed med ulovligheder?

2. Er det overfor vurderingsmanden, der “ikke har gjort sit arbejder godt nok”, og således har vildledt forening, sælger og køber (som jo også har været i god tro).

3. Eller er det overfor sælger, der har haft den økonomiske gevinst ved den fejlagtige vurdering.

Vores svar fra

Kravet, der ikke er forældet, skal rettes mod sælgeren. Det er muligt at vurderingsmanden har begået fejl, men det er sandsynligt at han vil hævde at han ikke havde mulighed for at konstatere manglerne. Hvis  det han bevises at han har begået fejl kan han inddrages i en erstatningssag. Med jeres beskrivelse mener jeg at foreningen ikke skal holde for, medmindre bestyrelsen vidste bedre: De burde måske have sikret sig at ombygninger blev udført  ordentligt og som lovlige ændringer blev anmeldt til den tekniske forvaltning ved kommunen/bygningsinspektoratet. Men et sådan krav forudsætter at det kan bevises at bestyrelsen vidste eller burde vide at ombygning i sin tid fandt sted. Alt for mange bestyrelser/andelsboligforeninger lader slendrian råde og sikrer sig ikke  ordentlige beskrivelser, ansøgninger til kommune og  korrekt udførelse af ombygningsarbejder. Foreningerne bør kræve at ombygninger, for den ombyggende andelshavers regning, følges af  en bygningskyndig således at foreningens ejendom ikke forringes, f.eks som følge af  utilsigtede skader og således at køberen af  andelen, som forbedringstillæg ikke afkræves betaling for en forbedring, som efterfølgende viser sig at være værdiløs eller have en negativ værdi.
I bør søge advokat som kan vurdere sagen helt konkret. I har formentlig en retshjælpsforsikring via indboforsikringen.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.