Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Ulovligt badeværelse?

Jeg har okt. 2013 købt et rækkehuse i 2 plan.

Badeværelset ligger på 1. sal og ved inspektion under bruseniche ses der ledninger liggende løs. Der er desuden ingen fliser op af væggene men derimod en træliste som der er i hele huset. Der ses tydelig spor efter vand (kalk) rundt i kanten.

Kan mit badeværelse være ulovlig udført? og i så fald, hvad gør jeg?

— Tina

Vores svar fra

Hej Tina

Tak for dit spørgsmål.

Jeg antager, at rækkehuset er en andelsbolig.

Om badeværelsets konstruktion er lovlig afhænger af, hvordan det er udført og især hvornår det er opført, idet kravene til, hvordan vådrum skal udføres kontinuerligt ændres, således at kravene til udførelsen sædvanligvis skærpes over tid.

Som køber har man i i udgangspunktet krav på, at badeværelsets er lovligt udført, efter de regler der gjaldt på opførelsestidspunktet, ligesom man har krav på at badeværelsets ikke har egentlige defekter af væsentlig betydning.

Er badeværelsets ikke opført i overensstemmelse med de bygningsregulerende bestemmelser, der var gældende på opførelsestidspunktet har du i udgangspunktet krav på et afslag i købesummen svarende til udgifterne til afhjælpning af problemet. Det er udgifterne på overtagelsestidspunktet du kan få refunderet. Dog skal man tåle af afslaget reduceres forholdsmæssigt, hvis afhjælpning vil afstedkomme en fornyelse af badeværelset og dermed en forbedret restlevetid. Det betyder, at såfremt det ulovlige badeværelse er 20 år gammelt og det under eventuel retssag fastslås, at badeværelser almindeligvis holder i 40 år, vil du maksimalt kunne få halvdelen af afhjælpningsomkostningerne dækket.

Yderligere er der det krav, at det afslag, der kan udmåles – efter restlevetidsreduktion- skal ligger over den såkaldte mindstegrænse for afslag, som betyder, at du kun kan få et afslag, hvis afslaget udgør i omegnen af 5-8 % af købesummen. Denne mindstegrænse er dog ikke en fast størrelse, da den er meget lav ved alvorlige el-fejl og også må forventes at være lav ved andre fejl, hvor man som køber risikerer at få påbud fra myndighederne om at lovliggøre konstruktionen.

Mindstegrænsen og princippet om, at det er afhjælpningsomkostningerne på overtagelsestidspunktet, der er relevant gælder ikke, hvis sælgeren har handlet ansvarspådragende eller har givet garanti. Sælgeren er typisk “i ansvar”, hvis sælgeren eksempelvis selv har opført det ulovlige badeværelse som selvbyg.

Du er velkommen til at kontakte mig for drøftelse af, hvordan du kommer videre med afklaring af om, du har et krav mod sælger. Viser undersøgelsen at du har et krav hjælper jeg også gerne med at gennemføre kravet mod sælger. Skriv blot til erma@advodan.dk.

Med venlig hilsen

Erik Matthiesen
Advokat (H)

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.