Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Uenig i vurdering af mangler

Kære fagfolk,

Jeg har i forbindelse med et kommende salg af min andelsbolig fået vurderet den af en ny vurderingsmand ift. den, hvis vurdering jeg købte lejligheden på baggrund af.

Den nye vurderingsmand har tilført en række mangler, der ikke var fradrag for, da jeg selv købte lejligheden.

Eksempler
– Manglende døre i lejligheden er nu regnet ind som mangel, hvilket de ikke var, da jeg købte lejligheden, hvor de også manglede.
– Gulve skal totaludskiftes, da de har været slebet mange gange. Jeg har ikke slebet gulve efter mig køb, og dengang var der ikke fradrag for dette.

Derudover er der påtale for vvs og el, der ikke var blevet lovliggjort ved min overtagelse. Sidste punkt tager jeg, da jeg ikke “tør” have ulovlig el installationer. Jeg var ikke bekendt med, at de var ulovlige.

Generelt er der sat ekstremt høje beløb på manglerne ift. min overtagelse, og den standard som den tidligere vurderingsmand har taget udgangspunkt i.

Mit spørgsmål;
Når der skiftes vurderingsmand i en andelsboligforening, og disse to har forskellige praksis for vurderinger af mangler, hvordan står man så som køber?
Kan man anke/klage over en vurdering? (Jeg har klaget til vurderingsmanden og bestyrelsen, der imidlertid fastholder den nye vurderingsmands mangelangivelser med baggrund i, at min lejlighed er steget i værdi siden overtagelsen (ca 10 pct i løbet af 10 år), og jeg derfor må forventes at skulle bringe lejligheden op til en hvis standard ift da jeg købte den, altså at de mangler jeg skal betale, som var der ved min egen overtagelse, (fx de manglende døre), på egen regning.

Alt i alt: Er en ny vurderingsmands ord lov, når der er ændring i vurderingspraksis ift. den tidligere? Og kan jeg gå rettens vej, og få betalt sagsomkostningerne af foreningen, hvis jeg i sådan et tilfælde vinder sagen/får nedslag i manglerne?

Tak for tiden og hjælpen
Elias

— Elias

Vores svar fra

Skift af vurderingsmand:
De vurderingsprincipper, som vurderingsmanden anvender afhænger bl.a. af andelsboligforeningens vedtægter, kutymer og regler i andelsboligloven. Ofte vælger andelsboligforeningen at følge ABF’s anbefalinger om forbedringer, mangler og afskrivningskurver.

Man er nødt til at følge vurderingsmandens vurderingsrapport og komme med rettidige indsigelser.

Kan man klage over en vurdering:
Man kan typisk klage over vurderingen og mangler i andelsboligen indenfor 14 dage. Såfremt man er uenig i vurderingsmandens konklusioner må anlægge en sag ved domstolen.

I tilfælde af medhold:

Uenighed om mangler i en andelsbolig er en sag mellem sælger, køber og evt. vurderingsmanden. Du kan derfor ikke få andelsboligforeningen til at betale sagsomkostninger ved evt. medhold

Peter Ryaa
Om forfatteren Peter Ryaa er ejendomsmægler/DiplomValuar og indehaver af erhvervsmæglervirksomheden VALUAREN. Peter Ryaa har været i ejendomsbranchen siden år 2000 og beskæftiget sig med salg og vurdering af investeringsejendomme samt vurdering af andelsboligforeninger, herunder vurdering af individuelle forbedringer ved salg af andele. VALUAREN har et samarbejde med ca. 150 andelsboligforeninger.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.