Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Udvidet bestyrelsesansvar

Andelsboligforeningen er forsikret hos Nykredit. Forsikringen trådte i kraft 4.7.2008 med udløb 1.1.2015. Ved gennemgang af forsikringspapirerne er vi som ny bestyrelse faldet over flg. formulering, der er en maskinskrevet udvidelse/klausul til punktet Bestyrelsesansvarsdækning: “Præmien for denne dækning er fastsat på grundlag af, at andelsbolig- eller ejerlejlighedsforeningen administreres af en professionel administration/administrator, der har tegnet en professionel ansvarsforsikring. Ved professionel ansvarsforsikring forstås f.eks. advokatansvarsforsikring og/eller revisoransvarsforsikring.” Vores forening har ingen administrator og har ikke haft det i en årrække. Vores regnskab revideres som det skal, og revisor fører foreningens bogholderi. Hvad betyder formuleringen i praksis? Er præmien højere eller lavere på grund af denne tilføjelse, og bør den rettes, da vi ikke administreres af en professionel administrator?

Vores svar fra

Som det fremgår af nedenstående tekst (klausul) er det en betingelse for præmiefastsættelsen, at foreningen administreres af en professionel administrator.
Mit umiddelbare bud er at forsikringspræmien vil stige når foreningen ikke bliver administreret af en administrator der selv har tegnet professionel ansvarsforsikring. 
Jeg vil dog anbefale foreningen at tage kontakt til nuværende selskab og få en afklaring omkring emnet.
Med venlig hilsen
Henrik Uhrskov
Erhverv
Alka Forsikring
Engelholm Alle 1
2630 Taastrup

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.