Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Udvidelse af altaner mod gården i ejendommen

Foreningen ønsker at udvide nuværende altaner til at inklude et større areal mod gården. Der er 2/3 flertal i foreningen (antal/fordeling); men stue lejlighed er imod, grundet lys-indfald (reduktion af lys) fra altan ovenfor. Har vi tilstrækkelig flertal til at gennemføre projektet, eller kræver dette 100% enighed?

Vores svar fra

Det er et spørgsmål, som jeg med de oplysninger og de oplysninger, jeg er i besiddelse af, ikke kan besvare entydigt.

For det første kender jeg ikke andelsboligforeningens vedtægter omkring disse forhold, og dernæst ved jeg ikke, hvem der skal betale udvidelsen af altanerne, og endelig ved jeg ikke, hvorvidt udvidelsen vil medføre en forringelse af stuelejlighederne i en sådan grad, at der er tale om en værdiforringelse heraf. Endvidere ved jeg ikke, om udvidelsen forventes at medføre en ændring i fordelingstallet, hvorefter boligafgiften fordeles. Alt dette må være belyst, før det er muligt at fremkomme med en ordentlig besvarelse af det rejste spørgsmål.

Der er for mig at se ikke tvivl om, at hvis stuelejlighedernes værdi forringes, kan det ikke gennemføres uden, at stuelejlighederne accepterer dette. Og skal stuelejlighederne være med til at betale for udvidelsen uden selv at få noget for det, skal de også acceptere dette. Hvid vedtægterne anfører noget om forholdene, f. eks. 2/3-deles flertal, må vedtægternes ordlyd som udgangspunkt følges. Men der kan være forhold, som gør, at man vil kræve 100 % tilslutning, bl .a. de ovenfor anførte. Man kunne eventuelt lade en særlig sagkyndig vurdere, hvorvidt værdien af stuelejlighederne forringes ved udvidelsen af altanerne. En sådan bør udmeldes i enighed mellem parterne, eller eventuelt gennem retten, så man er sikker på, at han er uvildig.

Der er ikke tale om et spørgsmål, som er egnet til at besvare gennem dette forum. Jeg må opfordre til, at man konsulterer en advokat, som har et særligt kendskab til andelsboligforeninger, for besvarelse af spørgsmålet.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat
ADVODAN Slagelse | Ndr. Ringgade 70C | 4200 Slagelse

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.