Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Hvornår skal vi udskifte den fastfrosne valuarvurdering med en ny?

I vores andelsboligforening benytter vi en valuarvurdering. Men vi er i tvivl om hvor lang tid det kan svare sig at holde fast i en fastfrosset valuarvurdering. Hvis vi benytter en ny vurdering, hvor meget højere skal den så være end den fastfrosne vurdering for at det kan betale sig at skifte?

Som jeg forstår det, så mister vi muligheden for at gå tilbage til den fastfrosne vurdering, hvis vi først har brugt en ny vurdering.

Hvad anbefaler I?

— Anonym

Vores svar fra

Hej

Det er et godt spørgsmål, men det mener jeg faktisk ikke man faktisk ikke give et generelt svar på. Det kommer an på :
– Selve ejendommen.
– Stand og vedligehold. Både vedligehold der er sket, og som der må forventes at skulle ske inden for en overskuelig fremtid.
– Hvordan ejendommens værdiansættelse af påvirket af de nye ’Blackstone-regler’.
– Og ikke at forglemme, hvad har beboerne i andelsforeningen det bedst med?

Grundlæggende er det jo et spørgsmål om, hvad man tror der kommer til at ske i fremtiden. Hvis man har en ejendom der i dag umiddelbart er højt vurdereret, kan man sige at man har mest at ’tabe’ ved at vælge en ny rapport, og dermed frasige sig muligheden for indefrysningen. Altså OP-siden (endnu højere fremtidige vurderinger) vil nok alt andet lige være mindre, end NED-siden er det (risikoen for et markant fald i den fremtidige værdi).
Jeg vil dog samtidig også sige til det, at så længe der er et tydeligt spænd mellem andelsforeningens vurdering og hvad bedst sammenlignelige ejerlejligheder i kvarteret koster, så tror jeg også at andelsboligforeningers værdiansættelse er meget mere solide, end man måske skulle frygte.

Der er et lidt overset, men ret vigtigt perspektiv at tage med, at fremtidige vedligeholdelsesopgaver også kan have noget at sige for ejendommens værdi – både i dag, og ude i fremtiden, når vedligeholdelsesopgaverne er overstået.

Jeg ville nok starte med at høre om jeg kunne få et vejledende estimat på, hvad ejendommen kan valuarvurderes til i dag. (Det vil vi gerne være behjælpelige med, her i STAD Valuar, og det vejledende estimat er en gratis service hos os). Det giver et lidt mere aktuelt og konkret grundlag til at træffe et valg ud fra.

Emil Ozol-Ellekilde
Om forfatteren Emil Ozol-Ellekilde er ejendomsmægler & valuar MDE, HD (F). Emil har har mere end 10 års erfaring som valuar, og er vurderingschef hos STAD Valuar. STAD Valuar har foretaget over 400 valuarvurderinger. Valuarvurderingerne udføres efter DCF-opgørelse og i overensstemmelse med både DE’s normer og retningslinjer, og Bekendtgørelse om Valuarvurderinger.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.