Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Udlejning over 2 årUdlejning over 2 år

Min mand og jeg bor i øjeblikket i udlandet og planen var at tage hjem sidst i dec 08. hvilket vil sige vi har være væk i 2 år Nu er min mand blevet bedt om at blive 6 måneder mere hvilket betyder at vi gerne vil forlænge vores kontrakt med vores lejer med 6 måneder. I følge vores vedtægter kan vi kun udleje i 2 år, men jeg vil forsøge at bede om en dispensation. Da vi er meget glade for vores lejer vil vi gerne fortsat have ham boende, men hvis vi får mulighed for at forlænge hans kontrakt vil han så have ret til at blive boende/overtage? Hvis jeg husker rigtig er der en regel i lejeloven der gør det muligt for en lejer at overtage lejligheden hvis han/hun har haft en registreret folkeregister adresse i den mere end 2 år. Gælder det også for andelsboliger? Hvis dette ikke gælder for andelsboliger ville jeg sætte stor pris på at få oplyst det afsnit/ paragraf sm omtaler dette i loven. Jeg har forsøgt at lede efter oplysninger om dette emne, dog uden større held.

Vores svar fra

I skal have tilladelse hos andelsboligforeningen som den første forudsætning. Dernæst skal der udarbejdes enten en helt ny lejekontrakt eller et tillæg til den gældende, men således at det klart fremgår at lejekontrakten helt ekstraordinært er blevet forlænget med  et halvt år, begrundelsen herfor ( at din  mand har fået forlænget sin  ansættelse med et halvt år) og vigtigst at  lejeaftalen ophører på  den sidste dag i det halve år, uden yderligere opsigelse, således at lejeren skal være fraflyttet boligen senest pr denne dato ( eller 14 dage før, således at eventuel istandsættelse for lejers regning kan finde sted inden den sidste dag i lejeperioden). Lejeren skal underskrive denne kontrakt i 2 eksemplarer, andelsboligforeningens bestyrelse skal meddele sin godkendelse på selve kontrakten, således at der er dokumentation/bevis for at  lejeren er helt klar over at der er tale om en ekstraordinær situation og altså  sin egen retsstilling.
Jeg anbefaler jer at søge advokatbistand til en korrekt udformning af kontrakten og papirgangen med såvel lejer som andelsboligforening..
Reglerne kan ofte udledes som analogier af lejelovens regler. Den ovenfor skitserede fremgangsmåde kan holde mod lejerens eventuelle krav om at fortsætte som lejer, men jeg understreger nødvendigheden af  sagkyndig hjælp hos advokat.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Henning Petersen
advokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 |  Fax: 49 21 58 30
Email: hpe@helsingoer.advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.