Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Udlejning af andelsbolig i tidsbegrænset periode

Generalforsamlingen har for at imødekomme for bla et bestyrelsesmedlem og en anden anden andelshaver ændret standard udlejningsvedtægt § 11-2 således at man kan leje boligen ud i en diffus tidsbegrænset periode.Mit spørgsmål om man må bo i samme kommune,en hvilkensomhelst anden kommune eller i udlandet blev bekræftet med et ja.Vi er en statsstøttet andelsboligforening hvor vi får rentetilskud. Mit spørgsmål er om man derved kan bringe rentetilskuddet i fare.I øvrigt mener jeg at den ændrede § 11-2 strider imod den eksisterende std.§ 3 som bebuder bopælspligt.

Vores svar fra

 
Ved støttet andelsboligbygger er det en betingelse for at opnå støtte, at andelshaverne bebor boligerne. Almindelige fremlejebestemmelser, som den i standardvedtægtens § 11, stk. 2, hvorefter man under visse betingelser kan fremleje sin lejlighed i forbindelse med midlertidigt fravær giver ikke problemer i forhold til støtten.
 
Udvides fremlejebestemmelsen, således at den ikke er begrænset til tilfælde af midlertidigt fravær risikerer man at støtten bortfalder, jf. Bygge og Boligstyrelsen j. nr. B5-5783-33. Hvorledes de har ændret fremlejebestemmelsen i din andelsbolig fremgår ikke af din mail, hvorfor jeg ikke kan give et mere konkret svar.
 
Der kan godt tænkes eksempler hvor fremlejebestemmelsen er formuleret på en måde der give så vid adgang til fremleje, at bestemmelsen derom  må anses som stridende mod vedtægtsbestemmelser om bopælspligt. Med andre ord sætter bopælspligten grænser for hvor liberal en fremlejebestemmelse der kan indføres, men konkret afgørelse af hvor grænsen går er vanskelig at sætte, da denne grænsedragning bl.a. også påvirkes af konkrete subjektive faktorere som foreningens størrelse m.v.
 
 
 
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.