Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Udleje ifm udstationering

Hej Andelsportal og tak for Jeres meget informative website, Min kone er udstationeret for Udenrigsministeriet og jeg selv arbejder for en international organisation. Vi har nu vaeret bortrejst i 2 aar og har udlejet vores andelsbolig i den periode. De 2 aar er det der er tilladt i vedtaegterne. Nu har vi imidlertid begge faaet tilbudt en forlaengelse paa et halv aar og kan derfor ikke komme hjem og bebo lejligheden. Bestyrelsen vil opsige lejemaalet og har ifoelge foreningens egne vedtaegter ret til dette. Mit spoergsmaal er saa om vi har nogen juridisk beskyttelse i saadan en situation, hvis vi har de nye ansaettelseskontrakter i haanden som bevis paa den forlaengede udstationering i international tjeneste? I tilfaelde af, at vi ikke har retten paa vores side i den her sag er mit spoergsmaal, hvad der vil ske i tilfaelde af en eksklusion saafremt vi ikke bringer lejemaalet til ophoer? Er der en juridisk garanti for at den fulde andelsvaerdi vil blive refunderet i tilfaelde af en ekslusion? Paa forhaand tak for Jeres svar og mange hilsner.

Vores svar fra

Kære spørger,
Det er vedtægterne der regulerer muligheden for fremleje og selv om en forlængelse af fremlejeperioden kan være velbegrundet giver det jer ikke et krav herpå. Ved en eksklusion skal andelsboligforeningen afregne provenuet til jer med fradrag af foreningens udgifter ifbm. eksklusionen, evt. øvrige økonomiske forpligtelser til foreningen, pantesikrede lån i lejligheden m.v.
Med venlig hilsen
Martin Leth Hansen
Advokat

Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte
Solbjergvej 3
2000  Frederiksberg
Tlf. 38 16 06 16
Fax 38 16 06 26

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.