Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Udførelse af opbevaringsrum (kælderrum)

Jeg flyttede for nogle år siden fra en loftlejlighed ned i en 2. sals lejlighed. I den forbindelse fik jeg nyt opbevaringsrum – nu i kælderen. I to tilfælde har der stået blankt vand i bunden af kælderrummet i forbindelse med skybrud, der tilsyneladende oftest optræder i forsommeren. Problemet skyldes, at kloaksystemet overbelastes med deraf følgende indtrængning af vand gennem revner og sprækker. Nu hævder foreningens bestyrelse, at det er beboernes ansvar at indrette rummene, så tingene står tørt og at vandskader skal dækkes af de private indboforsikringer. Jeg har sendt to klager til foreningen, hvori jeg hævder at opbevaringsrum SKAL være indrettet dertil og at dette er foreningens ansvar. Dvs. de lavest liggende rum skal forsynes med en hævet bund, som kan tåle vand. Jeg har begrundet det med byggelovgivningens regler i form af Bygningsreglement 2008 kap. 3.3.1 om Boligers indretning stk. 1 og stk. 4, hvoraf det fremgår, at: ”En bolig skal være udformet på en sådan måde og de enkelte rum have en sådan størrelse og udformning, at både boligen som helhed og de enkelte rum er hensigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug” samt at ”I og uden for etageboliger og sammenbyggede enfamiliehuse skal der være tilstrækkelig opbevaringsplads for tøj, køkkenredskaber og andre brugsting, cykler, barnevogne samt mulighed for vask og tørring af tøj”. Af stk. 4 fremgår det tydeligt, at den tilsigtede brug af opbevaringsrum er, at opbevare tøj, kækkenredskaber og andre brugsting. Det er indlysende, at kælderrum udformet, så der ca. en gang om året står klart vand på gulvet ikke er indrettet under hensyn til en sådan tilsigtet brug og foreningen kan derfor ikke hævde, at ansvaret herfor er de enkelte medlemmers. Dette har jeg fået bekræftet ved telefonisk henvendelse til Københavns Kommunes Center for Byggeri. Nu lyder mit spørgsmål: Hvordan får jeg bestyrelsen til at få tingene bragt i orden, så de beboere der har lavtliggende kælderrum ikke fremtidigt får ødelagt deres ting, ved overbelastning af kloaksystemet? Hvilke sanktioner, kan vi som beboere bruge mod en bestyrelse, som ikke opfylder byggelovgivningens krav på dette område?

Vores svar fra

Det er efter min opfattelse tvivlsomt, om du kan påbyde bestyrelsen at hæve gulvkonstruktionen alene med henvisning til en generel bestemmelse om depotrum i nyere bygningsreglement/byggelovgivning. Dertil er bestemmelsen nok for upræcis til. Men den dog kan være en godt pejlingsmærke for, hvad du kan kræve at få stillet til rådighed som medlem af en forening.

Hvis problemet opstår kontinuerligt (modsat helt ekstraordinært) vil jeg mene, at du med henvisning til bl.a. den foreningsretlige lighedsgrundsætning kan kræve, at der bliver stillet et brugbart kælderrum til din disposition – eller at gulvet bliver hævet i det eksisterende rum, så det bliver reelt brugbart. Ellers er konsekvensen, at du som andelshaver bliver behandlet ringer/anerledes – uden at der er særlige forhold, der begrunder/nødvendiggør dette. Her antager jeg, at det hverken er umuligt eller voldsomt dyrt at løse det konkrete problem, der beskrives, på den korte bane.

Der er svært at anvise dig nogen god og effektiv sanktionsmetode – udover at bruge de gode argumenter og din mulighed for at fremsætte et beslutningsforslag på en generalforsamling om at foreningen (for dens regning) løser/ udbedrer problemet. Går det helt i hårdknude er der selvfølgelig de civile domstole tilbage, men det kan sagens karakter næsten ikke bære. Det andet må prøves først.

Såfremt du ønsker hjælp til denne konkrete sag eller andre opgaver, så kontakt mig for en uforpligtende snak på 46 14 50 20 eller kontakt ADVODANs kædekontor på kontakt@advodan.dk.

Vi gør opmærksom på, at yderligere behandling af sagen ikke er en del af den gratis rådgivning, og at der vil være honorar på en egentlig sagsbehandling

Andelsportal.dk har et landsdækkende samarbejde med ADVODAN og anbefaler kædens advokater til landets boligejere og boligforeninger.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat

ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.