Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Udfigter til tag

Kære expertpanel, Jeg købte en andelsbolig på øverste etage pr. 1. oktober 2006. I december modtager jeg en skemaundersøgelse om knopskydninger. Af de spørgsmål der er stillet er der 2, der sætter en panik i livet på mig: 1. Kunne du tænke dig at få en større lejlighed i to etager? Bemærk! Omkostningen, ud over erhvervelse af arealet, er ca. Kr 12.000 – 19.000 inkl. moms pr. m2. Dertil kommer boligafgift (husleje) for det ekstra areal plus øgede varmeudgifter. Arealet vil være mellem 33-40 m2. 2. Hvis du IKKE er interesseret i en lejlighed på to etager – vil du så være indstillet på at bytte med en lejlighed f.eks på 1. sal? Jeg har lavet flere beregninger på hvad det vil koste at istandsætte 40 kvm, og inklusiv skillevægge, isolering, vinduer, en trappe, gulv mm. kan jeg ikke få det til mere end godt Kr. 200.000. Da der i vedtægterne står at vinduer, skillevægge og isolering tilhører foreningen og ikke de enkelte andelshavere, får jeg udgiften til godt Kr. 60.000 (hvilket er Kr 1.500 pr m2). Desværre skal tag og tagkonstuktion udskiftes i foreningen, og knopskydningerne ville delvist dække de udgifter, skriver bestyrelsen. Jeg ville mene at min udgift til erhvervelse af arealet kan bruges til at dække noget af tagudgiften, ikke at jeg skal betale for det hele. Jeg skriver derfor et brev til bestyrelsen, hvor jeg medtager mine beregninger og spørger dem om: a. Er det korrekt forstået at det kun er beboerne på de øverste etager, der skal betale for det nye tag og evt. ny tagkonstuktion? b. Kan foreningen tvinge folk til at flytte fra deres lejligheder, hvis de ikke indvilger i at betale hele regningen for taget? Dette skal ses i lyset af at jeg er ved at istandsætte min lejlighed fordi jeg vil bo der. Jeg er ikke interesseret i at blive flyttet til en anden lejlighed, når jeg nu har brugt så meget tid på at få den som jeg gerne vil have den. Bestyrelsen har ikke svaret på mine 2 spørgsmål, men har i stedet skrevet til mig at de ikke kan tvinge mig til at købe loftrummet, hvilket jeg godt var klar over på forhånd. Så kære expertpanel, kan I besvare mine 2 spørgsmål a og b for mig? Og er det lovligt for bestyrelsen i min forening at ignorere mine spørgsmål?
Ejerforeningsnavn: Ryparken
Navn: Rikke Rendtorff

Vores svar fra

Kære Rikke Rendtorff
Efter hvad du skriver ser jeg det bestyrelsen har rundsendt spørgsmål om er en interesse tilkendegivelse. Det vil sige at bestyrelsen skal bruge materialet til at forberede et forslag til generalforsamlingen.
På dine to spørgsmål kan jeg svare – nej taget er alles og alle skal deltage i en fornyelse, men skal der ske en ændring som følge af at nogle vil bygge op i taget skal de der bygger op naturligvis betale mere prisen. Man vil aldrig kunne pålægge nuværende andelshaver at deltage i udvidelsen og ej heller forlange at de flytter.
Endelig kan jeg af dit spørgsmål se at de jo rent faktisk har svaret dig på noget af dit spørgsmål og resten har de vel en forventning om vil komme på den generalforsamling der skal vedtage deres forslag – for dette er ikke en beslutning bestyrelsen kan tage udenom generalforsamlingen.

Håber der kommer en løsning.
 
Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef

DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260214
Mobiltlf.: 25276955
ady@datea.dk
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.