Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Udbetaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Forløb: Foråret 2010 igangsættes en større renovering af ejendom til ca. 10 mio. kr. Bestyrelsen afsætter tidligt i forløbet rådgivningsfirmaet COWI. Dette bliver ikke informeret til de øvrige andelshavere. Intern revision den. 24 marts 2011 kl. 17.30 af regnskab 2010. Ved tilfældig stikprøve findes der penge udbetalt til formanden og et bestyrelsesmedlem på 24.000 kr. til hver for at overtage styringen renoveringen af ejendommen. Påtaler dette og det første svar er: Formanden udtaler det skal revisionen ikke blande sig i det er bestyrelsen, der tager disse beslutninger. Jeg henviser til § 27 stk. 4 i vores vedtægter: ”Honorar til formanden og kasserer fastsættes af generalforsamlingen” Efter en længere diskussion indvilger de, at det skal indføres i regnskabet så alle andelshavere får besked. Der aftales en lille tænkepause og vi mødes nogle dage senere. Nogle dage senere kommer kassereren op mig og fremlægger de korrigerede regnskab. Jeg nægter at underskrive, fordi jeg mener begge andelens revisor bør være tilstede. Nogle dage senere bliver jeg ringet op af kassereren, at nu skal jeg komme og underskrive. Jeg spørger selvfølgelig om den anden revisor er der, men får beskeden han lige gået. Jeg kommer og underskriver dog med følgende forbehold ”Morten Bech tager forbehold for at der i vores vedtægter står at honorar til bestyrelsen skal godkendes på generalforsamlingen” På generalforsamling 26. april 2011 fremlægger jeg ovenstående med hovedvægt på: Honorar til bestyrelse skal/bør godkendes af generalforsamling. Kassereren har ikke ønsket at de to interne revisorer skulle underskrive sammen. På generalforsamlingen bliver regnskabet ikke godkendt på baggrund af mine kommentarer i regnskabet og fremlæggelse på generalforsamling. Bestyrelsen træder tilbage og sagen ligger nu ved foreningens advokat. Hvad er dine kommentarer til: Honorar til bestyrelse skal/bør godkendes af generalforsamling. Kassereren har ikke ønsket at de to interne revisorer skulle underskrive sammen.

Vores svar fra

Du har handlet korrekt. Set i bakspejlet kan alting gøres bedre.

Principielt bør det være aftalt, hvorledes revisionen skal foregå – f.eks. om der skal afholdes uanmeldt eftersyn – men så grundige er de færreste.

Blandt revisorernes opgaver er netop at se, om udgifter er afholdt med den nødvendige hjemmel. Her er der næppe tvivl om, at generalforsamlingen skal godkende honorarerne, og det kan ske efterfølgende. Men honorarerne kan ikke udbetales, før de er godkendte.

Når I ikke har en revisionsinstruks, ved vi ikke, om generalforsamlingen forventer, at de to generalforsamlingsvalgte revisorer er til stede samtidig. Det er næppe muligt at fortolke sig frem til et sådant krav. Hvis du mente, at det var et krav, var det muligt for dig at kontakte den anden revisor – eller notere det i din påtegning.

Den nye bestyrelse benytter formentlig lejligheden til at se mere grundigt på 2010-regnskabet og var formentlig også meget omhyggelige, da de overtog regnskabet fra den gamle bestyrelse. Afhængigt heraf må det afklares, om den gamle bestyrelse skal forfølges.

Generalforsamlingen bør have mulighed for at tage stilling til honorarerne, og det vil passende kunne ske på den ekstraordinære generalforsamling, der formentlig skal tage stilling til det 2010-regnskab, der ikke blev godkendt på den ordinære generalforsamling. Den nye bestyrelse bør komme med en indstilling hertil.

Jeg håber, at dette kan hjælpe dig videre. Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du ønsker, at jeg skal forholde mig mere konkret til regnskabet.

Venlig hilsen
Advokat Per Nielsen (H)
Direkte tlf. 96 31 33 60
E-mail: pern@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.