Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Udbedring af skade efter ejendommens skift af faldstamme

Baggrund: Ejendommen har skiftet faldstamme i opgangen. 4 år efter opdager min underbo at der er fugtskade i deres badeværelsesloft grundet nedsivende vand.
Der er 2 steder det kan ses: I begge tilfælde rundt de rør som før til toilet respektive afløb. Fugtskaderne optræder som omtrent lige store. Der har været et konsulentfirma ude at se på dette.
Udtalelser: ”Fugtskjolder er blevet opdaget indenfor nyere tid, efter at loftet er blevet malet. Årsagen til fugtgennemtrængningen, må formodes at skyldes rørgennemføringen af afløbet fra toilettet” ”Når faldstammer udskiftes stiller myndighederne krav om at rørgennemføringer udføres tætte” ”Fugtskjolder er blevet opdaget indenfor nyere tid, efter at loftet er blevet malet. Årsagen til fugtgennemtrængningen, må formodes at skyldes enten rørgennemføringen fra gulvafløbet eller selve gulvafløbet”
Andelsforeningens vedtægter, paragraf 12 siger: I skader såsom svamp, vand- og regnskader eller lignende. Grundlæggende set skal badeværelset renoveres da de nuværende lovkrav betyder at når gulvet skal udbedres grundet fugt. Dvs der skal vådrumsmembran både i gulv og vægge. Foreningens bestyrelse har besluttet at man vil udbedre skaden hos underboen dvs. ordne loftet. Men man vil kun betale halvdelen af gulvet. Begrundelsen er at man vil ikke betale for vådrumsmembran til gulvet, da det ikke er der i forvejen. Desuden har man på intet tidspunkt taget initiativ til at få skaden udbedret, det mener man at andelshaveren skal.

På denne baggrund er mit spørgsmål som følger:
1. Burde det ikke være ejendommen der tager initiativ til at udbedre skaden hvad angår gulvet ? Specielt hvis der er problemer så har ejendommen jo ansvar for etageadskillelsen.
2. Når man tydeligvis gerne vil betale for underboens loft så finder jeg det ulogisk at man ikke vil betale for at genetablere badeværelsesgulvet. Kan dette være en korrekt håndtering ?
Jeg er udmærket godt klar over at alt hvad der hedder vægge og andre forbedringer er mit eget problem og omkostning.

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.