Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Tvunget renovering af badeværelse

Da vi i forbindelse med overtagelse af vores andels lejlighed i 2003, total renoverede vi badeværelset i.h.t. byggeloven og den er også godkendt af kommunen. Vi er nu blevet tvunget ud i en total renovation igen, da der ved sidste general forsamling blev stemt om at alle badeværelser uanset om de var ny renoverede eller ej, skulle rives ned og renoveres, da der er nogle badeværelse der er i dårlig stand. Vi har efterfølgende protesteret imod at skulle betale for andres renovation, når vi selv bekostede vores egen. Vi har så fået tilbudt at få tilbage betalt de omkosteninger vi har haft da vi renoverede vores i 2003, men samtidig siger andelsforningen, at de så fremover holder ejerskabet af vores badeværelse og det er til trods for at vi nu skal betale over 500 per måned som afdrag på hele dette project af renovering af samtlige badeværlser i foreningen. Det lyder ikke rimeligt! I forvejen er jeg f ortørnet over at det er lovligt at tvinge andelshavere om at betale for andres renovation og tvinge os til at skulle nu leve med et badeværelse af meget mere skrabet model, når vores er godkendt og lavet efter loven. Hvad siger loven? På forhånd tak Med venlig hilsen Helle Bishop
Foreningsnavn: Lyacvej, 2800 Lyngby
Navn: Helle Bishop

Vores svar fra

Kære Helle Bishop
Som medlem af andelsboligforeningen er du med i et fællesskab, som ejer ejendommen og som efter demokratiske spilleregler bestemmer hvad der skal ske af forbedringer på den fælles ejendom.Jeg forstår det således at det på en generalforsamling , med den fornødne majoritet er besluttet at forbedre ejendommens badeværelser, således at de alle fremtræder med samme standard og i lovlig teknisk stand.Altså en forbedring, hvis værdi indgår i foreningens status som en værdiforøgelse  af ejendommen. Generalforsamlingen har herudover besluttet at købe de enkelte andelstageres allerede udførte forbedringer af de badeværelser der allerede er forbedrede.
For dit vedkommende betyder det at du får din investering tilbage ( det lyder meget attraktivt) og at du udover besværet med en helt ny ombygning af badeværelset, skal indgå i et fælleslån til betaling af den samlede renovering af samtlige badeværelser. Det lyder lidt bagvendt(Ebberød Bank), men kan dog være sagligt begrundet i et sagligt ønske om at sikre en renovering af samtlige badeværelser i ejendommen til samme gode tekniske stand.Badeværelser er i relation til evt svampeskader mv, det svageste punkt i en ejendom og for at eliminere risikoen for f.eks sådanne skader kan det være relevant med en samlet renovering.
Men man kunne formentlig have valgt en anden fremgangsmåde, nemlig at vurdere hvilke badeværelser der der er iorden og således ikke skal renoveres, således at der kun bliver tale om en renovering af de , hvor den tekniske stand ikke er iorden. Disse andelstagere kunne samlet optage et lån der modsvarer udgiften til den delvise renovering, således at de hver får glæde af rentefradraget, for deres del.Et lån optaget af foreningen giver som bekendt ikke rentefradrag for den enkelte andelstager.
Hvis dit badeværelse er fuldt iorden, forstår jeg ikke hvorfor foreningen kræver det nedtaget på trods af at det efter din beskrivelse er i bedre kvalitet end det som foreningen bekoster.Det må vist kaldes værdispild.
Når henses til at du  har fået foreningens tilladelse til at  indrette og modernisere dit badeværelse, er det min umiddelbare opfattelse at foreningen ikke kan kræve værdien af det afstået, medmindre der er konkrete tekniske eller økonomiske hensyn til foreningen/fællesskabet, som betinger at der skal ske en ombygning, også af dit badeværelse. Du bør undersøge dette og hvis der ikke er sådanne hensyn, vurderer jeg at du kan vælge at stå udenfor afviklingen af det ny renoveringslån.Du kunne også forsøge at overbevise foreningen om at dit badeværelse er teknisk i orden og kvalitetsmæssigt bedre end  fællesskabets ny badeværelser:
Foreningen kunne betale dig din investering tilbage, men undlade at renovere dit badeværelse og du kan på lige fod med de øvrige andelstagere indgå i det fælles renoveringslån. Der er altså flere muligheder som
kan prøves.

Jeg ønsker dig held og lykke

mvh
henning petersen
advokat
advodan helsingør.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.