Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Tvister mellem formand og andelshavere

Vi er en andelsboligforening på 15 andelshuse med haver og egne træskure og samt et grønt fællesareal. De seneste år er gradvist optrappet et tvist med mellem nogle andelshaver og formanden.
Tvisterne går på følgende:
– formanden tager sig betaling for maling af skure selvom der i vedtægterne står at foreningen står for udvendig vedligeholdelse plus at man ikke kan se de mer indbetalte beløb i regnskabet som udbetales for deltagelse i 2 arbejdsweekender. Man indbetaler 100 kr mere om måndeden og får så 1200 udbetalt hvis man deltager i begge arbejdsweekender.
– chikanere nogle andelshaver med tilråb og spydige bemærkninger – udsteder forbud mod at gå visse steder på fællesarealet og overholdes dette ikke, udsættes man for chikane.
– kan ikke få oplyst hvor meget på generalforsamling hvor meget der hensat til vedligeholdelse.
Inden han blev valgt til formand havde vi et pænt overskud i foreningen og nu er der næsten ingen overskud. Desværre bor der overvejende ældre beboere i foreningen som hverken tør eller stemme ham imod. Han er kun formand fordi ingen andre vil være det. Der er mange andre små ubehagelige episoder. Hvorledes forholder vi os til det og hvad kan man gøre?

Vores svar fra

Bestyrelsen har et ansvar for at følge økonomien mellem generalforsamlingerne. Er der ingen af bestyrelsesmedlemmerne, der kan forklares dette ansvar?

Revisor skal gennemgå bilagene. Alle indtægter skal naturligvis fremgå. Revisor betaler selv 100 kr. pr. måned til den særegne vedligeholdelsesordning og må undre sig over, at beløbene ikke fremgår af regnskabet. Hvis nogle af beløbene er tilgået formanden som løn for at udføre arbejde, skal der indeholdes arbejdsmarkedsbidrag og skat, ligesom andelsboligforeningen skal registreres som arbejdsgiver. Endelig kan der være et forsikringsspørgsmål, hvis foreningen har ansatte (foreningen har forhåbentligt en forsikring, der dækker medlemmernes indsats på arbejdsdage).

Hvis hverken bestyrelse eller revisor kan anspores til at forholde sig, må du spørge til det på en generalforsamling – og evt. selv stille op til valg.

Chikane-punkterne er så vagt beskrevet, at de ikke i sig selv kan begrunde andet end, at det er fornuftigt at få formandens opbakning undersøgt ved en afstemning på næste generalforsamling. Og afstemning kommer kun, hvis der er flere kandidater.

Advokat Per Nielsen (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.