Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Tolkning af Vedtægter

Jeg er andelshaver i en privat andelsboligforening med 10 huse. Enkelte medlemmer af vores bestyrelse har en anderledes indstilling til læsning og tolkning af vedtægterne end flertallet. I vores vedtægter står følgende: ”§ 21.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. § 22 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før. ” Vi var 3 (ud af et medlemstal på 10), der indkaldte til ekstraordinær generalforsamling. Tidsfristen var overholdt, og indkaldelsen var vedlagt en dagsorden med følgende to punkter: ”1: Valg af dirigent. 2: Mistillidsafstemning til den siddende bestyrelse.” På den ekstraordinære generalforsamling delte bestyrelsen en skrivelse rundt, hvor der bl. a. stod: ”Indkaldelse med mistillidsvotum på dagsorden skal svare til betingelser, som ikke direkte fremgår af vedtægterne, men står i relateret lovgivning og/eller almindelig brug. Fremstillet indkaldelse opfylder ikke de krav og svarer ikke til foreningens vedtægter. (…) Indkaldelsens indhold svarer ikke til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, men til et beboermøde, hvor tingene kan drøftes, men ikke besluttes. Det er således, at den ekstraordinære generalforsamling ikke har legitim status og ikke kan føre til beslutninger.” Spørgsmålet er: Har de 3 indkaldere ret i, at de har overholdt vedtægterne, eller har bestyrelsen ret i, at der er anden lovgivning (i bekræftende fald – hvilken?) der skal overholdes? Dirigenten besluttede, at afstemningen skulle gennemføres, hvilket medførte, at bestyrelsen faldt. Herefter vil dirigenten gå direkte videre til valg af ny bestyrelse, men dette blev der protesteret kraftigt imod, da valg ikke stod på dagsordenen. Flertallet mente dog, at det var en selvfølge, at hvis der var en mistillidsafstemning, som kunne gå bestyrelsen imod, skulle der som en naturlig konsekvens heraf direkte kunne vælges en ny bestyrelse. Igen er spørgsmålet: Har flertallet eller bestyrelsen ret?

Vores svar fra

Når der rent faktisk er vedtaget et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse ligger det efter min opfattelse i sagens natur at der herefter straks på samme generalforsamling vælges ny bestyrelse. Jeg kan derfor tilslutte mig dirigentens  beslutning.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Ebbe Gregers Madsen
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.