Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

To forskellige vedtægter i omløb – hvordan håndterer vi det?

Jeg netop indtrådt i bestyrelsen i min andelbolig forening. Jeg ser, at der er to forskellige vedtægter i omløb. Den ene type er i overensstemmelse med det oprindelige fra byggetidspunktet. Det andet sæt, som to andelsindehavere har, er det tydeligt, at nogen har skrevet en ændring på skrivemaskine og kopieret ind. Ingen af de to andelsindehavere, der har det “falske dokument” ved hvordan det er opstået. 

Hvad gør vi ved dette? Altså skal man anmelde sådan noget for dokumentfalsk?

Det vedrører punktet om vedligehold, hvor vi i bestyrelsen mener det er tiltrængt med en mere præcis beskrivelse af aftalerne. Og proceduren omkring at ændre vedtægter er jeg informeret om. 

Men skal man bare lade sådan noget falskneri passerer, eller bør man gå videre med det og til hvem?

— Britta fra Sjælland

Vores svar fra

Hej Britta

I andelsboligforeninger er det ikke krav om at vedtægterne skal tinglyses for at de har gyldighed. Det betyder, at det ikke er muligt – som det er ved ejerlejligheder – at foretage opslag i tingbogen for at afklare, hvilken ”udgave” der er den vedtagne. Vedtægter kan imidlertid kun ændres af generalforsamlingen efter de regler der er fastsat i vedtægterne derom. Typisk kræver vedtægtsændring, at forslaget opnår tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede på en generalforsamling, dog således, at hvis der ikke er mødt af 2/3, men forslaget opnår tilslutning fra 2/3 af de fremmødte/repræsenterede kan det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling – uanset, at der derpå ikke mødes af 2/3.

Det forhold, at vedtægter kun kan ændres af generalforsamlingen betyder, at du bør kontakte foreningens administrator og bede om at modtage redegørelse for hvilke vedtægter der er vedtaget af generalforsamlingen  – og dermed gældende.  En professionel administrator bør opbevare sådanne oplysninger i ejendomsmappen.

Med venlig hilsen Erik Mathiesen, advokat hos ADVODAN.

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.