Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Tillader loven disse vedtægtsændringer?

Er der noget i lovgivningen for andelsboliger der forhindre vedlagte vedtægtsændring. Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed og er forpligtet til at benytte lejligheden, jfr. dog § 12.
Hvert medlem har dog ret til at erhverve en beboelseslejlighed ud over den lejlighed, som pågældende selv bor i, udleje denne beboelseslejlighed til en lejer, der forinden indflytningen er godkendt af bestyrelsen i andelsboligforeningen. Et medlem, der har to andelsboliger, hvoraf den ene lejlighed er udlejet, kan ikke med hensyn til beboelseslejligheden gøre brug af vedtægternes § 12. ” §12 beskriver udlejning iht lejelove.

Vores svar fra

For ændring af vedtægterne for en andelsboligforening gælder de regler, der findes i vedtægterne.

Der er grænser for, hvad man kan vedtage. Der er nogle (få) begrænsninger i Andelsboligforeningsloven. Der er uskrevne regler om majoritetsmisbrug: En flertal kan ikke lave indgribende foranstaltninger overfor et mindretal. F.eks. inddrage en lejlighed til fællesvaskeri eller påbyde en forretning at ændre til beboelse.

Herudover kan der være regler, der sætter grænser, i forhold til bank og realkreditinstitut. Sidstnævnte vil gerne sikre sig, at risikoen er spredt ud på mange. Endelig kan der være lokalplaner m.v., der sætter grænser.

Der er ikke lovgivning, der forbyder en andelshaver at have mere end én andel. Der er heller ikke lovgivning, der forbyder en andelshaver at udleje sin andel.

Selve vedtægtsændringen var ikke vedhæftet dit spørgsmål, så den har ikke taget stilling til.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.