Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Tilbagekald af underskrift

Vi har samlet underskrifter til en ekstraordinær generalforsamling og overdraget dem til bestyrelsen. Umiddelbart derefter tilbagekaldte nogen deres underskrifter. Spørgsmålet er hvornår en underskrift er bindende? Fra det tidspunkt bestyrelsen modtager underskrifterne eller fra det tidspunkt bestyrelsen indkalder til den ekstraordnære generalforsamling?

Vores svar fra

Det er der vist ikke noget endeligt svar på.
Aftaleretligt er det således at løfter er bindende for afgiveren og at tilbagekaldelse kun kan ske hvis tilbagekaldelsen er kommet frem (i postkassen) inden det oprindelige løfte er kommet til modtagerens kundskab.
I denne situation er det imidlertid min vurdering, at hensynet bag vedtægternes bestemmelse omkring indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling må træde i forgrunden.
Vedtægtsbestemmelserne om, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis en bestemt andel ønsker det, hviler på det hensyn, at der skal kunne træffes beslutninger på generalforsamlingsniveau, hvis en bestemt del af medlemmerne ønsker det.  Dette taler for, at bestyrelsen ikke er forpligte til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis nogle af medlemmerne ombestemmer sig inden indkaldelsen er gået af sted, og der derefter ikke længere er det fornødne flertal for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 | Fax: 49 21 58 30
Email: erma@advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.