Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Tilbageholdt beløb til forbrug

I forbindelse med salg af andel (februar 2009) blev der tilbageholdt et beløb til forbrugsafregning for vand/varme. Jeg fik besked om at varme-/vandregnskabet ville være afsluttet i oktober 2009. Ved henvendelse fik følgende besked fra administrator: “Sagen er imidlertid den, at der i andelsforeningen har været problemer med manglende målere, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at forbrugsopgørelserne opgøres samlet for perioden frem til den 1. april 2010. Forbrugsregnskabet skal herefter opgøres og regnskab udarbejdes, hvorfor afregningerne vil ske frem til den 30. oktober 2010.” Mit spørgsmål er så: Er det tilladt at tilbageholde sælges penge så længe – grundet problemer, som jeg ikke er en del af? Jeg kan se det fornuftige i valget fra beboernes og administrators side – men fra min side som sælger har jeg svært ved at se det rimelige i, at jeg for det første skal vente så længe med at få mine penge tilbage, og for det andet kan risikere at blive økonomisk straffet for et forbrug over en periode, hvor jeg ikke selv har boet i andelsforeningen.

Vores svar fra

Af standardvedtægterne fremgår at bestyrelsen er berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for varme/vandbetaling, så hvis der er tilsvarende vedtægtsbestemmelse i den andelsboligforening du er fraflyttet, har bestyrelsen utvivlsomt oprindelige været berettiget til at tilbageholde et passende beløb til sikkerhed for efterbetalingskrav.

Det er mere tvivlsomt om du har krav på udbetaling nu, da der endnu ikke foreligger forbrugsregnskab. Ovennævnte vedtægtsbestemmelse tager ikke højde for de problemer som bestyrelsen øjensynlig er kommet ud  i forhold til aflæggelse af regnskabet. Hvis man skeler til lejeretten, vil det fremgå at det af lejelovens § 42 fremgår, at udlejer mister retten til at foretage ekstraopkrævning, hvis ikke fristerne i lejelovens § 40, stk. 1. overholdes.

Hvis det i din andelsboligforening almindeligvis var således at varme og vandregnskabet udløb primo  oktober, og du således havde forventning om, at afregning ville ske umiddelbart derefter er det min vurdering, at du efter princippet i lejelovgivningen kan kræve tilbageholdet frigivet. Resultatet er imidlertid ikke sikkert,  da der ikke ses at være retspraksis på området.

Jeg skal således anbefale dig at kræve dit tilgodehavende udbetalt. Da jeg tillader mig at antage at beløbet er af begrænset størrelse er det imidlertid samtidig min vurdering at du af procesøkonomiske årsager ikke bør forfølge sagen yderligere, hvis ikke der sker udbetaling efter din henvendelse.

Afslutningsvist bemærker jeg, at forbruget – når det er opgjort –  jo skal periodiseres, så du endeligt kommer til at bære udgiften frem til din fraflytning.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.