Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Tilbageholdelse af beløb ved overdragelse af andel.

Hej Jeg fraflyttede min andel for nu to år siden og har stadig ikke fået et endeligt regnskab for det beløb bestyrelsen tilbageholdt til evt. reparationer. Det drejer sig om et mindre beløb, som eftersigende helt er blevet brugt til reparationer. Men jeg har stadig ikke fået nogle fakturaer på hvad pengene er gået til. Mit spørgsmål lyder, om hvorvidt der er lovgivning for, hvor lang tid bestyrelsen må bruge på dette? Jeg har flere gange kontaktet formanden, som konsekvent begrunder det med travlhed-men der er som sagt gået to år… Håber I kan være behjælpelige.

Vores svar fra

Kære Spørger,
Det følger af normalvedtægten, at foreningen kan tilbageholde en del af overdragelsessummen hvis køberen forlanger prisnedslag som følge af mangler ved lejligheden. Foreningen kan ifælge standardvedtægten kun tilbageholde et beløb såfremt det skønes rimeligt under hensyntagen til manglernes beskaffenhed og omfang. Reglen siger imidlertid at foreningen først kan udbetale beløbet, når der ved forlig eller dom er fastslået hvem beløbet tilkommer.
 
Jeg forstår imidlertid din henvendelse således, at foreningen har tilbageholdt et beløb, som efterfølgende er udbetalt til køberen til erstatning af dennes afhjælpningsudgifte uden, at der foreligger dom eller forlig om forholdet. Denne fremgangsmåder er ikke forenelig med standardvedtægten. 
 
Da køberen øjensynlig intet har foretaget sig for at forfølge sit postulerede krav på afslag i købesummen som følge af mangler ved lejligheden , bør du sende køberen et påkrav om betaling af det tilbageholdet beløb, med samtidig angivelse af, at fordringen vil blive sendt til advokat med henblik på inddrivelse med mindre beløbet bliver betalt senest 10 dage fra brevets datering. Dette brev bør du sende i kopi til administrator, så denne er orienteret om, at andelshaveren risikerer retssag, hvis ikke forholdet afklares aller snarest.  
 
 
 
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
Tlf: 49 21 21 21 | Fax: 49 21 58 30
Email: erma@advodan.dk ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.