Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Tilbage betaling fra bank

Det hele drejer sig om tilbagebetaling af ca 100000,- fra vores Bank(valutasvup lukket med ca 700000,-)som hver andel har betalt efter fordelings nøgle). Bestyrelsen indkalder til Generalforsamling, Ifølge dagsordnen står der intet om at man vil afholde afstemning om dette, men valg blir der, da folk ikke ved bedre, der er jo en del som ikke møder op., da de ikke ved der er afstemning om ca 9000,- til hver andel, Kan man i det hele taget holde en afstemning om disse penge ?. skal der ikke stå på dagsordnen om afstemning ? Mulighed for brev afstemning for forældre køb som jo ikke bor i ejendommen. ? Jeg har pt været ved Formanden, for at meddele at det ikke er en lovlig afstemning efter min mening, og man ikke kan stemme om folks penge på denne måde “til en form for let opsparing”

Vores svar fra

Af andelsboligforeningens vedtægter fremgår reglerne for afholdelse af generalforsamling. Det fremgår formentlig, at der ikke kan vedtages forslag, der ikke fremgår af dagsordenen.

Det fremgår ikke klart, om der var tale om en ordinær generalforsamling. Var der dét, skal der på generalforsamlingen ske en fastsættelse af andeles værdi, og forslag hertil vil normalt fremgå af regnskabet.

Såfremt det ikke er tilfældet, kan der være tale om en orienterende generalforsamling, hvor bestyrelsen har villet lytte til andelsboligforeningens medlemmer, inden bestyrelsen traf beslutning om at lukke aftalen med banken om valutaswop. Der er næppe tvivl om, at bestyrelsen har selve kompetencen til dette.

Såfremt der ikke er tale om en af disse to situationer, bør du få en forklaring på det passerede, så det ikke gentager sig. Det muligt, at en generalforsamlingsbeslutning er ugyldig, men du bør nøje overveje konsekvenserne, inden du gør dette gældende – det kan jo være, at valutaændringerne var gået i negativ retning, såfremt I var fortsat.

Venlig hilsen

Advokat Per Nielsen (H)

Direkte tlf. 96 31 33 60

E-mail: pern@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.