Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Tidspunkt for prisfastsættelse ved salgsopslag

Spørgsmål: Den 15/5 slog min nabo sin lejlighed op til salg. pr. 1/8. Jeg svarede, at jeg er interesseret , og står først på venteliste til lejligheden. I opslaget var prisen anslået til 170.000, med forbehold for, at den kunne ændre sig ved fastsættelse af andelskronen på generalforsamling den 8/6.

Vores svar fra

frist var 10/6. Med fastsættelsen af andelskronen blev prisen 210.000. På baggrund heraf gik jeg den 9/6 i banken og fik tilsagn det nødvendige lån, så jeg kunne give endeligt tilsagn inden fristens udløb. Inden da havde sægler spurgt mig, og jeg ville overtage pr. 1/7 eller 15/7. Jeg havde sagt ja til 1/7, og sælger havde bekræftet, sendt nødvendige papirer til bestyrelsen og bedt dem fremskynde salget. (altsammen pr. e-mail) på generalforsamlingen blev det imidlertid vedtaget at gennemføre en valuarvurdering. Sælger har derfor nu meddelt at prisen afhænger af valuarvurderingen og at salget er udskudt til 1/8. Samtidig har administrator bedt om en hurtigere gennemførsel af valuarvurderignen end normalt, sådan at den under alle omstændigheder ligger klar inden den 1/7. Jeg opfatter det som en ændring af betingelserne midt i et salg. En valuarvurdering kan muligvis betyde en prisstigning, så jeg får svært ved at få råd til købet. Administrator mener, at vi bør vente på vurderingen, og så se på “skadens omfang” før vi tager stilling, og at der kan blivbe tale om en vægtning ml. sælger og købers krav. Jeg mener slet ikke at valuarvurdringen bør komme salget ved. Hvordan bør jeg forholde mig?

Der er to ting i dit spørgsmål. 1. hvilken pris skal der sælges til  og 2. kan foreningen ændre andelskronen “midt” i året.
 
Den andelskrone der sælges/købes til er den der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse og da i fortsat ikke har underskrevet en aftale så er det jo således at køber fastsætter tidspunktet for overdragelse og vil han først sælge pr. 1.8 og I ingen aftale har indgået så er overtagelsen først 1. 8.
 
Noget helt andet er hvorvidt andelskronen kan fastsættes ud fra en valuar vurdering i år. Dette afhænger af jeres vedtægter. såfremt der i vedtægterne står at andelskronen fastsættes på den ordinære generalforsamling vil valuarvurderingen kun kunne anvendes såfremt den ordinære generalforsamling fortsættes. Dette r lidt teknisk men jeg vil formode at jeres administrator har tjek på dette.
 
Endelig skal du jo huske at såfremt du skal købe hans andel til en højere pris så sælger du jo også din egen til denne pris.
 
Håber I finder en løsning.
 
Med venlig hilsen
Anette Dyhl
Administrationschef
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.