Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Tavshedspligt/Eksklution fra bestyrelse.

Vi er en bestyrelse på 5 medlemmer, og vores vedtægter har udspring i standartvedtægterne Vi har en person X, som gang på gang saboterer bestyrelsens arbejde. Ved sidste møde proklamerede X desuden, at han havde optaget alle vores møder på bånd. Han gik endda så vidt at han demonstrerede hvordan dette foregik. Et flertal i bestyrelssen mener at bægeret er ved at være fuld. Er det tilladt at optage samtaler der foregår i et lukket bestyrelsesmøde ? Er det tilladt at videregive oplysninger som er erhvervet ved et lukket vestyrelsesmøde ? Vi overvejer et mistilidsvotum til vores næste generalforsamling. Når bestyrelsen behandler dette punkt på næste møde, er X da inhabil, og kan han anmodes om at forlade mødet indtil punktet er færdigbehandlet ? Hvad med tavshedspligten ? Kan han videregive oplysningerrrne som er optaget ? Kan han på generalforsamlingen afspille de optagne bånd, eller betragtes generalforsamlingen også som et lukket møde. ? Kan bestyrelsen uden at bryde evt. tavshedspligt forklare sig på generalforsamlingen, eller er vi nød til at angive samarbejdsproblemer, uden at uddybe dette nærmere. Er der juridiske skridt som bestyrelsen kan tage.
Ejerforeningsnavn: Grundejerforening Vipperød Frugtplantage
Navn: Niels Dvinge

Vores svar fra

Kære Niels Dvinge
Det er ikke strafbart at optage samtaler man selv deltager eller diskussionen på møder, hvor man selv deltager, uden at orientere om at optagelse finder sted.

Der er endvidere ikke regler i foreningsretten m.v. som forhindrer bestyrelsesmedlemmet i at optage og viderebringe optagelserne, hvorfor dette kun kan sanktioneres, hvis det af jeres vedtægter eller eventuelle forretningsorden fremgår, at samtalerne på bestyrelsesmøderne er fortrolige, medlemmerne er underlagt tavshedspligt vedrørende diskussionerne på bestyrelsesmøderne eller lignende.

Jeres uheldige sag, må “takles” ad demokratisk vis via generalforsamlingen. Der er intet til hinder for, at I øvrige bestyrelsesmedlemmer fremlægger sagen på generalforsamlingen, for ad den ved at undgå, at vedkommende kommer til at fortsætte i bestyrelsen

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokatfuldmægtig

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.