Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Strid om betaling vedr. udbedring af vandskade efter brandsag.

Efter en brandsag i min tidligere andelsforening, hvor der efter slukning af brand på vores tag var vandskade i hele ejendommen inkl. min lejlighed i stueetagen. Resultatet af dette var at vi blev genhuset i 9 måneder og alle fik revet vores gamle køkken ned og sat nye op. I forbindelse med opsætningen af nye køkkener var der lavet en fejl i min overbos køkken hvilket resulterede i en vandskade i mit køkken. Jeg fik grønt lys – efter længere tid – fra administrator samt bestyrelsesformanden til at rekvirere håndværkere til at udbedre skaden. Problemet er nu at den tidligere administrator ikke har betalt håndværkerne, som nu stiller mig personligt ansvarlig da det var mig der kontaktede dem. Der er ny kommet ny administrator i foreningen som skriftligt d. 14/9 er gjort opmærksomme på dette problem, og de lovede at vende tilbage samme dag, men jeg har d.d. måtte rykke dem for svar da jeg intet har hørt. Jeg har nu overfor håndværkernes advokat gjort indsigelser – igen – i mod dette krav og jeg har ligeledes bedt RKI om at slette mig øjeblikkeligt. Nedenfor følger den beskrivelse af hændelsesforløbet som er fremsendt til den nye administrator. Det skal pointeres at jeg for 2 år siden har solgt lejligheden og derfor ikke længere er medlem i foreningen. Jeg håber meget på Jeres hjælp og ser frem til at høre fra Jer. “Juli 2008: Jeg har mistanke om at der er vandskade i mit køkkenloft. Jeg kontakter Ejendomsadministrationen og oplyser om dette. De foretager sig intet og vender ikke tilbage som aftalt. August 2008: Jeg rykker administrator for en godkendelse til at få undersøgt mit loft samt iværksætte en evt. udbedring heraf. Jeg kontakter ligeledes bestyrelsesformanden. September 2008: Jeg får godkendelse af administrator samt bestyrelsesformanden til at bestille håndværkere til undersøge mit loft, da det bliver værre og værre. Administrator oplyser mig at det er noget forsikringen dækker samt at firmaet som i sin tid lavet arbejdet er gået konkurs hvorfor foreningen ikke kan gå tilbage til dem. 26.09.08: Jeg kontakter et nyt vvsfirma og beder dem komme og kigge på det. Jeg oplyser dem at det ikke er mig der skal betale for deres besøg og giver dem fakturerings oplysninger til administrator. De oplyser mig på intet tidspunkt at jeg hænger på regningen personligt ved at rekvirere dem, hvorfor jeg i god tro laver en aftale med dem, samt min overbo Kirsten. Vvsfirmaet kommer og konstaterer som forventet en vandskade i mit loft. De finder ud af at denne kommer fra min overbo Kirsten – der er i forbindelse med genetableringen af hendes køkken lavet en fejl med hendes vandrør, og det er herfra vandet kommer ned i min lejlighed. Skaden bliver udbedret hos hende og vi får begge stillet en affugter til rådighed. Administrator oplyser at jeg skal notere mit elforbrug mens jeg har affugter og indberette dette til dem, således at forsikringen kan kompensere mig – hvilket aldrig sker. 19.02.09: Jeg får tilsendt regning fra vvsfirmaet. Jeg kontakter dem og oplyser at det ikke skal sendes til mig, men til adminstrator da det er en udgift der ikke påhviler mig. Jeg kontakter administrator og fremsender en kopi af regningen til dem og beder dem betale den. 24.06.09: Jeg modtager rykker fra vvsfirmaet da administrator ikke reagere på deres henvendelser og heller ikke har afregnet dem som aftalt. Jeg kontakter administrator igen, fremsender rykkeren til dem og beder dem igen om få det betalt, hvilket de igen bekræfter. 13.08.10: Jeg modtager brev fra Inkassogruppen som repræsenterer vvsfirmaet om at jeg nu vil blive videregivet til RKI hvis jeg ikke betaler det skyldige beløb. Jeg kontakter administrator som oplyser at de ikke længere er administrator og bliver henvist til Jeres kontor. Status er d.d. at jeg nu er indberettet i RKI og jeg nu vil bede Jer, som ny administrator om at hjælpe mig med at få denne sag ud af verden, samt få gjort vvsfirmaet, Inkassogruppen og RKI opmærksom på at denne regning ikke skal betales af mig i henhold til de gældende vedtægter i foreningen. “

Vores svar fra

Jeg mener ikke forholet kan lastes dig.
Du hæfter dog overfor håndværkerne, da du har rekvireret dem.
Hvis ikke udgifterne er dækket af foreningens bygningsforsikring, hvilket jeg mener de bør være, mener jeg at andelsboligforeningen må holde dig skadesløs, subsidiært overboen.

Hvis beløbet er væsentligt bør du rette henvendelse til en advokat der kan bistå dig.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)

Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.