Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Spørgsmål vedr. andelsboligforening

Vi er en andelsboligforening med 6 andele, hvoraf en andelshaver har 2 boliger og derfor 2 stemmer. Kan man ved flertalsafstemning på generalforsamling vedtage vedtægter udfærdiget af advokat, og 5 minutter efter på samme møde vedtage forslag til ændringer i de i vedtægternes angivne boligudgifter? Kan man ved flertalsafstemning på generalforsamling beslutte at ændre fordelingsnøglen så en andelshaver skal have mærkbar huslejestigning med 2 ugers varsel, og muligvis må fraflytte boligen? Kan med flertalsafstemning på generalforsamling beslutte at godtage forbedringsudgifter på næsten 300.000 kr. på en bolig der koster mindre, uden dokumentation eller uvildig synsmand? Kan man ved flertalsafstemning på generalforsamling beslutte, at hvis nogle andelshaver er i tvivl og ønsker ekspertviden fra revisor eller advokat, så skal de selv afholde udgiften? Kan alle forhold bringes til afstemning og vedtages med flertal?  

Vores svar fra

Jeg kan ikke besvare disse spørgsmål konkret, da jeg har for få oplysninger.

Generelt.:
Generalforsamlingen skal stemme om de forslag som bestyrelsen og de enkelte medlemmer har fremsat til dagsorden. Disse forslag skal være modtaget rettidigt i henhold til de gældende vedtægter.

Der kan ikke fremsættes nye beslutningsforslag under generalforsamlingen.

Hvis man stemmer om vedtægtsændringer/nye vedtægter skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemme for.

Man kan normalt aldrig ændre fordelingsnøglen med mindre ALLE andelshavere stemmer for.

Hvis en andelshaver vil søge rådgivning selv er det altid for andelshaverens egen regning.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.