Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

SPØRGSMÅL: Over hvor lang tid skal man afskrive anlægget?

SPØRGSMÅL:
Over hvor lang tid skal man afskrive anlægget?

Vores svar fra

Vores erfaring fra Andels- og Ejerforeningerne viser, at man typisk vælger at afskrive anlæggene over 5 til 10 år.

Afskrivningsperiodens længde bør fastlægges efter overvejelse af følgende perspektiver: Et teknologisk perspektiv, som tager højde for udstyrets levetid og et perspektiv der tager hensyn til, at den månedlige huslejeafgiftsstigning ikke er større end den månedlige besparelse for den enkelte beboer.

Teknologien vil være den, der udvikler sig hurtigst. Derfor kan det være svært at sætte en tidsramme for den nuværende teknologis levetid, men alt fra 3-10 år. Udstyret vil selvfølgelig kunne benyttes til de nuværende bredbåndstjenester i en årrække frem, ligesom man fx. kan benytte sin GSM mobil telefon i en årrække frem, selv om en ny standard UMTS / 3. generations mobiltelefoni i øjeblikket introduceres. Men man kan måske komme ud for, at det vil kræve en opgradering eller omprogrammering af udstyret, hvis det skal kunne transmittere de bredbåndstjenester der måtte komme.

På baggrund af ovenstående mener vi, at en afskrivningsperiode på ca. 10 år er fornuftig og økonomisk forsvarlig, da der i den givne periode formentlig højst vil være tale om mindre opgraderingsudgifter, og ikke erstatning af udstyret. En afskrivningsperiode på 10 år vil resultere i en huslejestigning, som ligger indenfor det beløb der alene spares på telefonabonnementet, og jo flere tjenester man benytter (Internet, TV mm.) jo større vil besparelsen være.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.