Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Spørgsmål om altaner

I min andelsboligforening arbejder vi på et altanprojekt og har i den forb. nogle spørgsmål: Først og fremmest er der i foreningens vedtægter udelukkende nævnt, hvordan man til generalforsamling kan stemme om forbedringer, og at en enkelt beboer ikke kan modsætte sig forbedringer. Men er en altan en almindelig forbedring? Eller er det fx en tilbygning? Hvis det ikke er en forbedring, hvordan kan det så lovligt godkendes på en generalforsamling, når der intet står i vores vedtægter? Hvis det er en forbedring – skal dens værdi så nedskrives over 30 år som andre forbedringer? Kan en generalforsamling lovligt vedtage at pålægge beboere, der ikke er interesserede i altaner, at skulle ud og optage lån i størrelsesordenen 100.000? Og det med almindeligt flertal (50% af fremmødte)? Hvis det viser sig, at foreningens ene opgang ikke kan få tilladelse til altaner (jf kommunens regler), skal de beboere (og beboere i stueetagen, som jo ikke skal have altan) så deltage i en afstemning, eller er det lovligt at lave en afstemning udelukkende for de beboere, der vil blive berørt af projektet?

Vores svar fra

En altan kan godt betragtes som en forbedring. Hvis altanprojektet gælder for hele ejendommen – og der ikke er altaner i forvejen – og det er andelsboligforeningen, der står for gennemførelsen og finansieringen, vil projektet typisk skulle vedtages med kvalificeret flertal.
Altanen skal kun behandles som en individuel forbedring, hvis altanerne finansieres af hver enkelt andelshaver. Vedrørende spørgsmålet om afskrivning kan jeg henvise til ABFs forbedringskatalog.
Foreningen bør søge en løsning, der indebærer, at det kun er de andelshavere, der modtager en altan, som skal være med til at finansiere løsningen.
Alle andelshavere skal deltage i afstemningen!

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.