Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Spisepligt

I vores andelsboligforening er der en restaurant. Hver lejlighed skal aftage 15 spisebilletter til denne restaurant. Nu er der forslag fremme på, at at spisepligten skal omformuleres i vedtagterne til, at hver person i stedet for lejlighed, skal modtage 15 spisebilletter. Langt de fleste som bor i foreningen er enlige, derfor er der stor mulighed for at dette forslag kan blive vedtaget. Det vil give i eksemplet en merudgift på ca. kr. 1400,- mere pr. måned for dem der er 2 i en bolig. Mit spørgsmål er. Kan generalforsamlingen vedtage et sådan et forslag, og hvad med de selverhvervede rettigheder?

Vores svar fra

Spørgsmålet er vanskeligt at besvare, når jeg ikke har kendskab til andelsboligforeningens vedtægter. Det bør heraf fremgå, hvorledes der kan forholdes omkring disse forhold. Et sådant forhold er ikke direkte lovreguleret.

Udgangspunktet må være, at omkostningerne ved en andelsboligforening må være forholdsmæssigt fordelt på andelsboligerne efter størrelse. En vedtagelse som den anførte vil ændre på dette, og vil derfor, hvis der ikke er særlig regler herom i vedtægterne, formentlig være ugyldig, med mindre samtlige andelshavere stemmer herfor. Jeg betragter et krav om køb af spisebilletter som en omkostning ved at bo i andelsboligforeningen.

Men vedtægter kan være sådan skruet sammen, at man må affinde sig med en sådan ændring.

Det kan også af vedtægterne fremgå, at ændring af vedtægterne kræver kvalificeret flertal, f. eks. 2/3-deles flertal af andelshaverne.

EN korrekt besvarelse af spørgsmålet vil kræve en nøje gennemgang af vedtægterne, som jeg ikke kan foretage uden kendskab hertil.

Med venlig hilsen
ADVODAN

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

ADVODAN | Ndr. Ringgade 70C | Skovsø | 4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00 | Dir: 57 86 46 10 | Fax: 58 50 03 77
E-mail: cjth@advodan.dk | www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.