Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Speciel paragraf for erhvervsandel

Spørgsmål: Vi er en nystartet andelsboligforeningen med 8 andele, 1 af disse er en erhvervsandel. Sælger af bygningen, som har stået for stiftelsen af andelsboligforenigen, har solgt erhvervsandelen til sin kone, men optræder dog stadig som den primære kontaktperson for den resturant der driver erhverv i andelen. Da det er sælger som har lavet de vedtægter andelsboligforeningen har, har vi en paragraf der lyder §3.6 Den til enhver tid værende ejer af erhvervsandelen har ret til fortsat at anvende andelen til erhvervsformål, herunder bortforpagte/udleje de af andelen omfattende lokaler, uden der kan stilles krav om indhentelse af samtykke hertil fra bestyrelsen eller andre. Bestemmelserne i nærværende vedtægt finder med de fornødne modifikationer anvendelse også på erhvervsandelen. Den til enhver tid værende ejer af erhvervsandelen har ret til selv at udpege en køber af andelen, i det prissætnigen af andelen dog stedse skal overholde de nærværende vedtægt fastlagte principper. Nærværende §3.6 samt fordelingsnøglen i §8 for erhversandelens boligafgift kan alene ændres med samtykke fra den til enhver tid værende ejer af erhvervsandelen”. Da sælger af bygningen, som også har stået for udformningen af denne paragraf, har solgt erhvervsandelen til sin kone, føler vi at der har været lidt af en interesse konflikt, og vi er interreserede i at få fjernet denne paragraf fra vores vedtægter. Er der nogen muligheder for dette, eller hænger vi på denne paragraf?

Vores svar fra

Kære Brian  
Udgangspunktet ved ændring af en foreningsvedtægt er, at såfremt man ændrer denne til “ulempe” for enkelte andelshavere – og ved ulempe forstås, at den kommer til at virke indskrænkende på nuværende rettigheder eller pålægger større byrder – vil sådanne ændringer først kunne gøres gældende mod fremtidige erhververe af andelsboligen. I nærværende sag, vil en vedtægtsændring således efter min umiddelbare opfattelse kunne gøres gældende mod en senere køber, da den pågældende vedtægtsbestemmelse jo var gældende, at den oprindelige ejers hustru købte denne.
 
Med venlig hilsen
 
Tom Petersen
Administrationschef

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.