Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvor længe må jeg bo i mit sommerhus, når der er bopælspligt i foreningen?

Jeg har en andelslejlighed i København og et sommerhus.

Ifølge bopælspligten skal man opholde sig i sin bolig minimum 180 dage om året, og man må ikke være væk fra boligen mere end 6 uger ad gangen. Ifølge sommerhusloven må man bo i sit sommerhus fra 1.3. til 31.10.

Hvordan harmonerer disse regler? Og er sommerhusloven hævet over bopælspligten?

Bedste hilsner

Vores svar fra

Vedtægterne i andelsboligforeninger indeholder almindeligvis ikke bestemmelser om, hvor mange dage man skal opholde sig i boligen om året. Af vedtægterne følger sædvanligvis blot, at man skal benytte ”..andelsboligen til helårsbeboelse for sig selv og sin husstand”. Dette krav opfyldes ved, at man dels tilmelder sig folkeregisteret på andelsboligens adresse og dels anvender andelen som helårsbolig.

Der kan ikke uden særskilt bestemmelse i vedtægten opstilles krav om, at man de facto skal overnatte 180 dage per kalenderår i lejligheden. Indeholder jeres vedtægt en sådan bestemmelse er du imidlertid forpligtet til at overholde den, da vedtægten har forrang over lovgivningen omkring anvendelse af sommerhuse.

Skulle jeres vedtægt indeholde en 180-dages-regel skal jeg foreslå, at du indleder arbejde med at få vedtægten ændret, da bestemmelsen er usædvanlig og unødigt indsnævrende.

Har du spørgsmål til processen i den forbindelse, så er du velkommen til at kontakt mig på tlf.: 49250958.

Mvh Erik Matthiesen
Advokat (H)
Erma@advodan.dk

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.