Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Snerydning

Vi er en siddende bestyrelse i en lille andelsboligforening på 10 andele der ønsker hjælp til tolkning af vores kompetence om uddelegering af snerydningspligt til alle ti boliger. Foreningsdata: • Andelsboligforeningen har eksisteret i mere end 20 år • Andelsboligforeningen følger ABF´s standardvedtægter for ældre lav bebyggelse. • Ny siddende bestyrelse tiltrådt ved sidste generalforsamling medio April 2007 (den tidligere bestyrelse gik af i utide medio marts 2007) • Foreningen/bestyrelserne har aldrig fastlagt forhold omkring snerydning for fællesarealer men enkelte andelshaver har forestået dette på eget initiativ, dog ofte under rettelig protest grundet manglende tilslutning af de øvrige andelshavere. • Foreningen råder over en motoriseret gåfejemaskine/samt en manuel rullende saltspreder. • Fællesarealer for snerydning udgør en ca 75m lang vej hvor der udover foreningens fællescarporte med fælles vedligeholdelsespligt og gæsteparkering også forekommer gående færdsel fra skraldemænd i forbindelse med tømning af hver boligs skraldebeholder en gang ugentligt. Vi (bestyrelsen) har d. 27.12.07 udsendt en snerydningsplan til alle 10 andelsboliger. Dette med baggrund i, at vi synes tiden er moden til at alle ti boliger yder et bidrag for at varetage den lovpligtige snerydning på fælles arealer. Bestyrelsens tiltag for at imødekomme en ordning: Sne-plan som den ordret kaldes er bygget op således, at 2 boliger deltager sammen på dage hvor snerydning/saltning er nødvendig. Yderligere forhold omkring hvorledes de to boliger internt aftaler at arbejde sammen eller deles om sne redskaberne stilles der i planen ingen krav om. Ligeledes er der tale om en rulleturnus således, at de to første boliger rydder/salter dag 1, derefter følger de to næste boliger på dag 2 hvor der kræves rydning/saltning, osv. Der er med andre ord ikke fastlagt datoer for ”snevagt” men at alle 5 hold selv rykker ud når behovet er der. Andelshavernes reaktion: D.03.01.08 Modtager vi første reaktion fra en andelshaver. Denne mener, at være i sin fulde ret til ikke at deltage i fælles snerydning, men blot feje udenfor sin egen dør til boligen. D.04.01.08 Modtager bestyrelsen et brev fra yderligere en andelshaver der heller ikke ønsker at deltage i den af bestyrelsen udarbejdede plan. Der er ikke modtaget yderligere skrivelser fra andre boliger hvorfor vi antager, at de resterende 8 boliger, herunder bestyrelsesmedlemmernes 3 boliger samt de to suppleanters boliger er indforståede med ordningen. Bestyrelsens svar: D.04.01.08 Vi har tilskrevet de to boliger nævnt ovenfor og præciseret, at det ikke blot handler om at feje foran egen hoveddør men derimod om at sikre foreningens fællesarealer, således at færdsel fra beboerne, gæster, skraldemænd og andre personer der måtte have et ærende i foreningen kan foregå uden fare for faldulykker samt undgå evt. erstatningskrav ved personskade overfor foreningen grundet manglende snerydning. D.05.01.08 Modtager bestyrelsen endnu et brev fra den ene af de to boliger der ikke vil deltage i planen. I dette brev fastholder det at boligen ikke vil deltage i rydning af fællesarealer. Den anden bolig har ikke givet lyd fra sig dags dato. Spørgsmålet Vi vil i denne forbindelse som bestyrelse gerne have klarlagt, om vi er i vores gode ret til at fastholde snerydningsplanen eller om den skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling for at den kan gøres bindende ?. Da vi i foreningen står for at skulle betale en betydelig sum af foreningens midler til gennemgribende renovering af tag samt indkøb af nye fyr ønsker vi ikke fra bestyrelsens side, yderligere at påføre en udgiftspost til snerydning på budgettet. Vi er fra bestyrelsens side lettere rystede over den manglende ansvarsfølelse fra de to boliger i forhold til foreningens forpligtigelser og imødeser gerne et afklarende svar fra jer på baggrund af de fremlagte oplysninger hvis dette er muligt.

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.