Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Snerydning af privat matrikel

Bestyrelsen har prøvet at indhente informationer fra kommunen vedr. ansvaret angående snerydning af private ejendomme og fik efterfølgende tilbagemelding: ”Idet at kommunen ikke er vejmyndighed på egen matrikel, må vi gøre opmærksom på at der er tale om færdsel på eget ansvar og det er derfor et privatretsligt problem/spørgsmål som kommunen ikke tage stilling til. Placering af eventuelt ansvar må derfor om nødvendigt placeres ved domstolene.” Citat kommunen Bestyrelsen henvendte sig også til forsikringen og fik efterfølgende tilbagemelding: ”Jeg vil umiddelbart vurdere, at hvis der er opsat et advarselsskilt i begge ender af stien, så vil I blive frifundet for ansvar af domstolene. Vi kan dog ikke garantere for dette, da det er en helt konkret vurdering af forholdene, som domstolene skal tage. Jeg mener dog at I har en rigtig god sag. Jeg mener dog, at I altid uanset skiltningen, skal foretage snerydning, saltning og grusning, i det omfang der er behov for dette.” Citat forsikringen På grund af deres udførelser har bestyrelsen konkluderet at andelsboligforeningen er forpligtet at holde fortove og fællesveje ryddet, som ikke indeholder selve AB arealet. Efter som vi – ligesom alle andre private ejendomme – ikke kan garantere et komplet ryddet og gruset ”indre” areal, gør vi opmærksom på dette med skiltningen ved ind- og udkørelserne, som vi har to af. Mange private ejendomme og kommuner, benytter sig af denne slags skiltning. Nogen steder bliver der endda overhovedet ikke ryddet eller gruset. Bestyrelsen mener at folk der bruger AB foreningens private ejendom som genvej gør det selvfølgelig på eget ansvar og det egentlig ikke kun om vinteren – tværtimod er der dem der færdes uden tilladelse på fremmed ejendom. Vi kunne også sætte et skilt op, hvor vi beder uønskede ikke betræde vores grund! Andelsboligforening eller villa – vores matrikel er en privat ejendom og ikke en offentlig park med boliger, hvor enhver fremmed bare kan færdes. Hvis vi havde låger ved vores ind-/udkørseler, ville det være synligt for alle – men det har vi ikke, derfor skiltene. Så kommer vi til ønskede gæster og hjemmehjælpere. De kan, lige som resten af beboerne, komme fra deres parkerede bil frem til boligerne på ryddet og gruset veje – selvfølgelig også indskrænket. Postbude ligeledes, men de plejer at bakke direkte op til postkasserne. Bestyrelsen vil sikre sig en korrekt håndteringen og beder derfor om jeres vurdering. Bestyrelsen skal helst kunne bruge deres tilbagemelding for at ”redegøre” håndteringen af snerydningen over for to andelshavere, som ikke deler bestyrelsens holdning.

Vores svar fra

Jeg har ikke andet at sige end at jeg er enig i, at I har gjort hvad man kan.
Bemærk at Politivedtægten indeholder bestemmelser om snerydning.

Med venlig hilsen
Thomas Damsholt, advokat (H)
Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.