Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Kan jeg forlange en skriftlig afstemning?

Hej,

Jeg vil på vores næste generalforsamling i andelsboligforeningen stille et forslag, der har økonomisk konsekvens for andelshaverne.

Kan jeg “forlange”, at det bliver en skriftlig afstemning og ikke håndsoprækning?

— Jens

Vores svar fra

Hej Jens

Det korte svar er, at det afhænger af vedtægternes bestemmelse. Nogle vedtægter indeholder bestemmelser om, at bestyrelsen eller en hvis procentdel af de tilstedeværende kan kræve skriftlig afstemning.

De fleste dirigenter vil – efter min erfaring – følge et ønske om skriftlig afstemning, da der derved sikres en friere stemmeafgivelse, så mon ikke dit ønske vil blive opfyldt uanset hvad vedtægten måtte anvise.

Med venlig hilsen
Erik Matthiesen
Advokat (H)
Erma@advodan.dk

 

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.