Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Skjult ulovlig el-installation

Spørgsmål: Den 15. november 2005 solgte og overdrog jeg en andel i ovennævnte forening. Forinden denne dato havde jeg en autoriseret el-installatør til at udbedre konstaterede ulovlige el-installationer, synlige som skjulte. De skjulte blev bl. a. fundet udfra hvad foreningens formand kunne huske der havde været. Ved overdragelsen deltog formand, køber og sælger (undertegnede). Der var ikke en synsmand tilstede anden end formanden. På overdragelsesaftalen underskrev vi alle og formanden underskrev på bestyrelsens vegne med følg. bem.: El er laver af el-installatør og godkendt. Ifølge vedtægterne tilbageholdes der et beløb på 10.000 kr. af købesummen. De afregnes senest efter 3 uger hvis der ikke er konst. fejl eller mangler. Der sker ingen afregning inden for tidsgrænsen. Den 3. februar 2006 modtager jeg fra køber et krav lydende således:”Køber ønsker at gøre krav vedr. defekt el-installation. Efter overdragelsen er der fundet yderligere 3 steder hvor der er udført ulovlig el-arbejde. Strømførende ledninger er samlet ulovligt i væggen med kronemuffer, derefter dækket til med pap, hvorefter det er pudset til. I følge min (købers) el-installatør. vil en lovliggørelse andrage ca. 4000 kr. hvilket beløb vi forventer indbetalt til os. Hermed er sagen om de ulovlige el- instal. så endeligt afsluttet. ” Til dette skal bemærkes at disse nye steder ikke var mig (sælger) bekendt ej heller min el installatør, som iøvrigt mente at udfra det beskevne kunne denne opgave max. andrage 1000 kr. Jeg kontakter køber og får så at vide at arbejdet er blevet udført af køber inden kravet imod mig, de har godt nok taget billeder at de 3 steder, og informeret formanden, men det beviser jo intet. Jeg afviser kravet, og køber bliver selvfølgelig sur, og spørger om jeg i det mindste ikke vil slå halv skade. Herefter beder jeg så køber om en specificeret regning. Det vil hun ikke sende mig. hvilket jeg finde underligt. Men 2 uger efter modtager jeg en specificeret kvittering på 3696,25 kr. Nu er det så jeg spørger: 1. Skal jeg ikke informeres senest 2 uger efter overdragelse om evt. krav? Og hvis der ikke er noget skal afregningen ske senest 3 uger efter. 2. Kan køber udbedre fejlen inden kravet fremsættes imod mig? 3. Kan køber stille mig ansvarlig for dette? Det er en skjult fejl, men det er jo ikke noget jeg bevidst har skjult, tværtimod har jeg gjort hvad det var mig muligt for at udbedre ulovligheder. Ring mig venligt op. Med venlig hilsen Susanne

Kære Susanne  Det er selvfølgeligt altid beklagelig at blive præsenteret for skjulte fejl og mangler men iht. lov om andelsboliger og andre bofællesskaber hæfter man for evt. skjulte fejl og mangler blot disse meddelelse inden 6 måneder fra konstateringen. Det vil sige at du hæfter for disse skjulte fejl. Hvorvidt du så kan gøre krav gældne overfor den el-installatør der har afgivet en erklæring om at el-installationerne var lovlige må komme an på en konkret vurdering. Hvad angår afregningen af tilbageholdet så skal denne naturligvis ske jvf. den indgåede aftale, ligesom udbedring af fejl og mangler først må igangsættes når sælger har haft lejlighed til at udbedre disse. Med venlig hilsenAnette DyhlAdministrationschef
DATEA ASLyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngbywww.datea.dk

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.