Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Skimmelsvamp pga. kuldebroer

Vi har netop her til morgen fået konstateret skimmesvamp i 2 ud af 3 værelser i vores lejlighed. De 2 værelser vender ud mod den samme mur. Maleren der konstaterede skimmelsvampen mente bestemt at svampen var fremkaldt af en kuldebro i muren der danner kondens og dermed danner grobund for skimmelsvamp. Der har ved tidligere møder i foreningen været en del diskussion omkring den kuldebro så det er alment anerkendt at den er der og det er en fejl i bygningskonstruktionen. Vores 2 børn på 1 og 4 sover i det ene rum og har igennemlængere tid haft irritationer i øjne og luftveje og vi mener nu at have fundet årsagen nemlig skimmelsvamp. Mit spørgsmål er hvem skal betale regningen for at få skimmelsvampen væk og udbedre skaderne på tapet og væg. Vi er nødt til at få dette udbedret ASAP så spørgsmålet er om vi skal lægge ud eller om fagfolkene skal sende regningen til foreningen? Kan du rådgive os om hvordan vi skal forholde os i denne sag

Vores svar fra

Hvis I skal/vil have andre til at betale regningen er det væsentligt, at I ”sikrer beviset”, da en hurtig skimmelsvampsanering foruden forhåbentlig at løse problemet samtidigt fjerner beviset.

Kan man ikke blive enige om årsagen til skimmelsen, skadernes omfang eller hvad der er den nødvendig udbedring, skal man afholde et såkaldt syn og skøn med rettens mellemkomst, og det kræver advokatbistand. Her bliver en uafhængig og upartisk sagkyndig bragt på banen for at besvare de relevante spørgsmål.

Ofte bliver det også en diskussion om, hvorvidt skimmelsvampen helt eller delvist kan være forårsaget af uhensigtsmæssig beboeradfærd, det vil sige høj fugt i lejligheden/manglende udluftning. Eller om blot bygningen er ringe/utidssvarende rent isoleringsmæssigt.

Hvis årsagen skyldes en decideret fejlkonstruktion, vil der være tale om et forhold, som foreningen skal udbedre og hæfter for. Er bygningen blot opført på et tidspunkt, hvor de blev dårligt isoleret er det mere usikkert om beboeren/andelshaveren må tage bygningen, som den nu en gang er.

Mit råd er derfor, at I hurtigt skal tage kontakt til bestyrelsen få lavet en klar aftale om at få indhentet en sagkyndig teknisk vurdering af, hvor omfattende problemet er og hvordan det skal udbedres.

Det handler om at få fastslået årsagen og udgifter til udbedring – men kan godt høre i er presset på at få løst problemet her og nu.

I er velkommen til at kontakte mig for en kort drøftelse.

Mvh
ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.