Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Skimmelsvamp efter nyt tag

Hej Ekspertpanel Vi har fået lagt nyt tag på ejendommen, som var færdiglagt i nov. 2006. I januar 2007 fik vi konstateret skimmelsvamp i vores 2 stuer! Entrepenøren der har forestået arbejdet omkring det nye tag har vedkendt sig deres skyld, og vil betale for genoprettelse af skaden. Det har efterfølgende, mellem bestyrelsen og det rådgivningsfirma der har taget prøver og foretaget labaratorietests, indtil videre taget 10,5 måneder, at få udbedret skaden og det er ikke afsluttet endnu! For at skimmelsvampen ikke skal udgøre nogen sundhedsrisiko for vores børn, har vi lukket af ind til stuerne og benytter os derfor kun af 1½ værelse + køkken og bad. Jeg synes vi har været mere en rimeligt tålmodige, og har forlængst “fået nok” af at vente. Mit spørgsmål er derfor: Har vi nogle sanktionsmuligheder/krav vi kan gøre brug af overfor bestyrelsen, så som dekort på huslejen, kompensation via forsikring, krav om genhusning, eller lignende? Nedenstående finder I kort beskrivelse af hændelsesforløbet: 1) Nyt tag færdigt nov. 2006. 2) Skimmelsvamp konstateret jan. 2007. 3) 1. sæt prøver af skimmelsvamp, taget af rådgivningsfirmaet Goritas d. 12-03-2007. 4) Bestyrelsens næstformand lover mundtligt at genoprettelse af skade, senest er færdig ultimo september 2007. 5) Skriv til bestyrelsesformand d. 18-07-2007, hvor vi forespørger om tidsfrist for arbejdet med genoprettelse af vandskaden, men intet svar. 6) Ultimo aug. 2007 ringer jeg til næstformand i bestyrelse og siger at der endnu ingenting er sket i sagen. 7) Primo sept. 2007 nedtages væv på væg, for at gøre klar til 2. sæt prøver. 8) 17-09-2007 Goritas tager 2. sæt prøver af skimmelsvampen. 9) Har fra d. 24-09-2007 og frem til d.d., forsøgt at få fat i Goritas (pr. telefon , for at få testresultaterne at vide. Så håndværkerne ved hvor meget de skal lave for at udbedre skaden – Har ringet minimum 15 gange og indtalt besked på Goritas konsulentens tlf.svarer 3 gange. 10) Har ligeledes fra d. 24-09-2007 og frem til d.d., talt med næstformanden i bestyrelsen 5 gange og senest formanden 2 gange, for at få dem, som formidlere i sagen, til at afkræve svar fra Goritas, eller finde en ny leverandør. 11) Formanden havde ons. d. 10-10-2007, stillet det ultimatum overfor Rådgivningsfirmaet Goritas, at hvis der intet svar var i sagen senest d. 12-10-2007, så ville man finde en ny leverandør – Der kom ifølge formanden IKKE noget svar! 12) Er d.d. ikke underrettet om hvad der så skal ske!???

Vores svar fra

Det ligger desværre uden for portalens område at foretage egentlig sagsbehandling. Jeg kan derfor kun komme med nogle generelle bemærkninger.
Så vidt jeg er orienteret, foreligger der ikke retspraksis, hvor man har taget stilling til spørgsmålet om skimmelsvamp og hvor årsagen hverkend skyldes foreningen eller andelshaver.
Det teoretiske spørgsmål er, om det skal ligge jer eller foreningen til last, at en entreprenør har lavet et dårligt arbejde? Man kan i den forbindelse rode sig ud i nogle forfærdeligt teoretiske betragtninger, hvor man på den ene side kan drage paralleller til ejerlejlighedsforeninger og på den anden side slutte analogt fra lejeloven. Et sikkert svar findes ikke.
I forsøget på at finde en løsning, bør I derfor helt klart undersøge ejendommens forsikring.
Herudover bør I – i samråd med bestyrelsen og eventuelt foreningens advokat – overveje at rette et erstatningskrav mod entreprenøren.
Endeligt er der muligheden for at gå i dialog med bestyrelsen om en eventuel nedsættelse af boligafgiften, for den periode I ikke har kunnet benytte lokalerne. Mon ikke I kan opnå en mindelig løsning?

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
www.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.